Šikovné nástroje a nastavenia, ktoré asi nepoznáte 1.časť (CADKON+ MEP)


CADKON+ MEP obsahuje celý rad menej známych funkcií a nastavení, ktoré Vám v praxi pomôžu pri efektívnom spracovaní projektov. A práve na tieto "finty" sa v nasledujúcom seriáli zameriame.

Šetrite svoje oči

Po celodennej práci pri monitore Vás môžu bolieť oči, a preto odporúčame nasledujúce nastavenia.

Nastaviť farbu pozadia pracovnej plochy na RGB: 33,40,48

Nastavenir farby pozadia pracovnej plochy.

Zväčšiť výberový terčík kurzora a štvorčeky uzlových bodov entít. Bežne odporúčame nastaviť hodnotu 6 až 10, pre monitory s 4K rozlíšením 10 až 12.

Zväčšenie výberových terčíkov.

Používať zobrazenie hrúbok čiar na monitore a záropveň nastaviť premennú "LWDISPSCALE" na hodnotu "0.25" (na monitore budú hrúbky trochu potlačené a nebudú sa "Slíva").

Používajte trvalé úchopové módy a trasovania

Odporúčame nastaviť trvalé úchopy a trasovanie viz. obrázok nižšie. Pri používaní polárneho trasovania tiež môžete stlačiť a držať kláves "SHIFT" a dočasne zapnúť orto mód.

Doporučené nastavenie trvalých úchopov.

Prispôsobte si pracovné prostredie na mieru

Môžete používať nové prostredie "panelov pásov", klasických ikon alebo oba spôsoby kombinovať. Odporúčame tiež často používané ovládacie panely ukotviť na boku monitora a automaticky schovávať. Jedná sa napr. O ovládaní hlanin, externých referencií a podobne.

Príklad ukotvenia ovládania hladín na pravú stranu monitoru.

Ďalšie podrobnosti nájdete na video zázname webináru  Šikovné nástroje a nastavenia, ktoré asi nepoznáte 1.časť (CADKON+ MEP)