Šikovné rozšírenie CADKON+ Architecture pre prácu s dĺžkovými kótami


CADKON+ Architecture ponúka celý rad funkcií, ktoré výrazne uľahčujú a zrýchľujú prácu s dĺžkovými kóty. Okrem klasických "CADových" kót, ponúka aj celý rad šikovných rozšírenie pre dĺžkové kóty.

Ribbon pre prácu s rozšírenými funkciami pre dĺžkové kótovanie

V tomto článku si ukážeme iba krátky výber zo zaujímavých rozšírenie pre dĺžkové kóty.


Nastavenie parametrov kót

Nevyznáte sa dokonale v zložitom dialógu nastavení kótovacieho štýlu? Nie ste sami, a preto sme pre vás vybrali 7 najčastejších nastavení, ktoré užívatelia hľadajú a pripravili jednoduchý dialóg, kde môžete tieto parametre nastaviť, bez toho aby ste museli hľadať v stovke parametrov v rámci nastavení kótovacieho štýlu. Výhodou je, že pri úprave konkrétneho parametra je v dialógu tento parameter zvýraznený, aby ste vedeli, čo konkrétne nastavujete.

Nastavenie parametrov kót


Spojenie a rozdelenie kót

Iste ste sa stretli so situáciou, kedy ste vyniesli kóty a zistili, že ste niektoré kóty zadali inak, než ste chceli, zabudli ste okótovať niektoré hrany a pod. V týchto situáciách by vám prišli vhod funkcie pre spojenie a rozdelenie kót. Ich použitie je viac než jednoduché.

Spojenie kót:

Ak chcete spojiť kóty, spustite funkciu spojenie kót, vyberte kóty, ktoré chce spojiť do jednej a potvrďte stlačením enter. To je všetko !! Môžete takto spojiť dve, ale pokojne aj viac kót do jednej kóty.

Spojenie kót


Rozdelenie kót:

Ak chce rozdeliť kótu, spustite funkciu rozdelenia kót, zadajte bod alebo body v ktorých chcete kótu rozdeliť a následne vyberte kótu, ktorú chcete rozdeliť. Môžete takto rozdeliť kótu na niekoľko čiastkových kót.

Rozdelenie kót


Pre lepšiu názornosť sa pozrite na krátke video aké jednoduché je spojiť alebo rozdeliť kóty:


Zarovnanie kót

V prípade že nemáte kóty zarovnané do jednej roviny, určite oceníte funkciu zarovnanie kót, ktorá vybrané kóty zarovná podľa zvolenej kóty. Koniec s ručným zarovnávaním !!!

Zarovnanie kót


Kótovanie otvoru

Veľmi obľúbená funkcia našich užívateľov dokáže automaticky okótovať výšku otvoru a výšku parapetu. V prípade, že máte vytvorený otvor pomocou funkcií CADKON+ Architecture (Otvor, Otvor s oknom, Otvor s dverami) stačí vybrať kótu, pod ktorej kótovacej čiaru chcete popis umiestniť a následne výplň otvoru a dôjde k automatickému popisu.

Kótovanie otvoru


TIP: Pomocou funkcie kótovania otvoru môžete kótovať aj otvory vytvorené v iných CADoch. Po spustení funkcie vyberte kótu, pod ktorej kótovacej čiaru chcete popis umiestniť a následne stlačte ENTER. Spustí sa dialóg, v ktorom manuálne zadajte výšku otvoru a výšku parapetu.

Kótovanie otvoru – ručné zadanie