Široké možnosti editácie a nastavenia tabuľky? Dynamické tabuľky


Tabuľky sú určite dôležitou súčasťou výkresov. CADKON+ Architecture už mnoho verzií ponúkal automatické generovanie tabuliek stavebných prvkov všetkého druhu, avšak niečo používateľom stále chýbalo. Bol to fakt, že tabuľky CADKON+ sa generovali do tabuliek vytváraných z čiar a textov, takže reálne nešlo o plnohodnotnú tabuľku, ponúkajúcu základné možnosti editácie ako napríklad MS excel.

CADKON+ 2023 prináša tzv. dynamické tabuľky. Dynamická tabuľka sa odlišuje od starých tabuliek v celom rade vlastností. Ako prvé spomeňme fakt, že tabuľka sa chová ako jeden objekt. To je veľký rozdiel od starých tabuliek, ktoré boli zložené z jednotlivých čiar a textov a ich samotné označenie, posun, rozšírenie stĺpcov a mnoho ďalších operácií boli zložité.

Rozdiel dynamickej a statickej tabuľky pri označení vo výkrese

Dynamické tabuľky však prinášajú celý rad ďalších výhod. Poďme si niektoré z nich predstaviť. Začnime najskôr nastavením dynamických tabuliek. To sa riadi štýlom tabuliek. To je samo o sebe veľkou výhodou, pretože vykreslené tabuľky, ich vzhľad, veľkosť písma a pod je možné hromadne zmenou štýlu upravovať obdobne ako napríklad kóty pomocou kótovacieho štýlu.

Nastavenie ponúka celý rad možností od nastavenia vzhľadu a farieb tabuľky, nastavenia veľkostí textov a ich odsadenia atď. Navyše je nastavenie štýlu buniek rozdelené do troch sekcií, dátumu, hlavičky a názov tabuľky, takže môžete každú sekciu nastaviť samostatne.

Nastavenie štýlu dynamických tabuliek

Medzi ďalšie výhody a najmä z užívateľského pohľadu tie najdôležitejšie patria možnosti editácie tabuľky, ktoré dynamické tabuľky prinášajú. Vykreslenú tabuľku je možné totiž editovať obdobne ako napríklad v excely. Každú bunku môžete teda samostatne editovať, ale aj celú tabuľku ako celok.

Je možné tak tabuľku za zobrazené gripy zväčšovať, zmenšovať, meniť šírku stĺpcov, šírku riadkov, rozdeľovať na celú tabuľku na viac častí a pod.


Gripy umožňujúce rozmerové zmeny a posuny dynamickej tabuľky

Ďalej dynamické tabuľky ponúkajú celý rad funkcií pre prácu s jednotlivými stĺpcami, riadkami. Môžete tak do existujúcej tabuľky napríklad vložiť na ľubovoľnom mieste nové stĺpce, riadky, rovnako tak ich môžete odstrániť. Môže zlučovať/rozdeľovať vybrané bunky, stanoviť jednotky buniek a v neposlednom rade môžete pracovať aj so základnými vzorcami. Sčítať, spriemerovať alebo použiť potrebný vzorec je otázkou pár kliknutí a prípadného zadania požadovaného vzorca….

Funkcie použiteľné pre editáciu tabuľky

Užívateľov CADKON+ Architecture určite poteší fakt, že možnosť vyhodnotiť všetky štandardné tabuľky CADKON+ Architecture ako napríklad tabuľku bublín, miestností, prekladov, stropov atď. teraz ponúka aj vyhodnotenie do dynamickej tabuľky. Môžete tak teraz všetky tabuľky na ktoré ste boli zvyknutí vykazovať ako dynamické tabuľky a využívať všetky výhody, ktoré prináša.

Možnosť zvoliť ako a kam tabuľku vyhodnotiť

Pre viac informácií a názorných ukážok práce s dynamickými tabuľkami je pre užívateľov CADKON+ s platným CADKON Active k dispozícii záznam webinára na túto tému tu: Video záznam z webinára 


Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.