SKLADBY PODLAH NOVĚ


Do nové verze CADKON+ 2018 připravujeme řadu vylepšení a novinek týkajících se vykreslování skladeb podlah do výkresu a jejich napojení na místnosti. U většiny novinek se jedná o zapracování požadavků z praxe, tj. od vás uživatelů, kteří stávající skladby podlah používají a předali nám řadu námětů na vylepšení. Druhou rovinou prováděných vylepšení je napojení a využití skladeb podlah na nové podlahové vytápění CADKONu+ MEP, čímž je skvěle zajištěn pracovní postup (workflow) mezi projekcí stavebních konstrukcí a projekcí vytápění. Nově je tak využívána společná databáze skladeb CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

Pro projektanta stavebních konstrukcí spočívá využití skladeb podlah v možnosti připojení konkrétní skladby obsahující přesné definice jednotlivých vrstev do místnosti. Z místností a k nim připojených skladeb vytvoří CADKON tabulku skladeb s výčtem místností a jejich ploch s vazbou na konkrétní skladby. Skladby se také požívají při jejich vykreslování do výkresů řezů pro přesné zobrazení skladby konstrukce nebo pro kreslení detailů konstrukcí.

Ukázka tabulky skladbeb podlah vytvořené v CADKONu+ ARCHITECTURE.

POJĎME SI NYNÍ PŘEDSTAVIT HLAVNÍ NOVINKY VE SKLADBÁCH PODLAH PRO CADKON+ ARCHITECTURE:

 • Přehled o použitých skladbách v projektu
 • Rychlé připojení a úpravy skladeb v místnostech
 • Odpadá problém chybějící knihovny
 • Načtení skladby z popisu místnosti
 • Knihovna vzorových skladeb
 • Nové možnosti nastavení parametrů vrstev skladby
 • Rozšířené úpravy vykreslených skladeb


PŘEHLED O POUŽITÝCH SKLADBÁCH V PROJEKTU

Konstrukce skladby, její definice jednotlivých vrstev a vlastností se nově ukládá pod zadaným označením skladby do nové knihovny projektu (akcí). Kam se automaticky ukládají všechny skladby vykreslené do výkresu nebo připojené do místností.  Výhodou je tak neustálý přehled o připojených skladbách v jednotlivých místnostech a skladbách vykreslených do výkresů v rámci daného projektu. Lze jednoduše z historie nalistovat požadovanou skladbu a s ní dále pracovat.

Nově přehled o vytvořených použitých skladbách v rámci projektu.

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ A ÚPRAVY SKLADEB V MÍSTNOSTECH

Připojené skladby podlah k popisům místností lze hromadně aktualizovat přes Správce místností, kde nově je zobrazena informace o projektu a označení skladby. Výběrem konkrétních místností ve správci lze následně provést změnu projektu, změnu parametrů stávající skladby nebo záměnu za skladbu jinou.

Připojení skladby k vybraným místnostem přes správce popisů místností.

ODPADÁ PROBLÉM CHYBĚJÍCÍ KNIHOVNY

Informace o připojených skladbách do místností je uchovávána ve výkresu DWG, takže odpadá problém chybějící knihovny, například při otevření výkresu na jiné pracovní stanici, kde není sdílena zdrojová knihovna skladeb. Nyní se v takovémto případě automaticky skladby ukládají z výkresu do knihovny projektu, takže uživatel s nimi může dále pracovat. V případě kolizí skladeb je uživatel na tuto situaci upozorněn a může se rozhodnout, zda nechat skladby z výkresu uložit do knihovny nebo naopak.

NAČTENÍ SKLADBY Z POPISU MÍSTNOSTI

Při vykreslování skladeb do řezů zle rychle vyhledat již připojenou skladbu k místnosti v půdorysu a tak ji načíst pro její vykreslení.

Načtení informací o použité skladbě z místnosti ve výkresu.

KNIHOVNA VZOROVÝCH SKLADEB

Karta Knihovna nabízí nové možnosti. Jednak její původní poslání knihovny zdrojové, ze které docházelo přímo k připojení skladby dle uložené cesty v knihovně, se změnilo na knihovnu vzorových skladeb, kam si uživatel může ukládat svoje vzorové skladby, které jako zdroj použije v konkrétních projektech. Organizace knihovny je nyní pro uživatele jednodušší, umožňuje vytváření vnořených složek, složky a uložené skladby lze jednoduše přesouvat a kopírovat pomocí myši.

Ukládání zdrojových skladeb pod vlastním názvem pro jejich využití v různých projektech.

NOVÉ MOŽNOSTI NASTAVENÍ PARAMETRŮ VRSTEV SKLADBY

Celá řada nových možností týkajících se nastavení a práce s vrstvami skladeb:

 • Vykreslená vrstvy izolace lze ve výkresu samostatně protahovat, jelikož byla přidána možnost vykreslení izolací křivkou.
 • Do jedné vrstvy lze zařadit více různých bloků.
 • Možnost použití vlastního bloku ve vrstvě.
 • Bloky mohou přesahovat do jiných vrstev.
 • Obtékání bloků pokud zasahují do vrstvy s jinou výplní. Blok tak překrývá např. vyšrafovanou vrstvu a je dobře viditelný.
 • Automatické ořezávání bloků na koncích vykreslené skladby.
 • Záznam historie zadaných názvů vrstev.
 • Řízení viditelnosti jednotlivých vrstev pro jejich vykreslení do výkresu.
 • Tloušťku fólie, která je reálně velmi tenká je nyní možné vykreslit s větší tloušťkou z důvodu lepší viditelnosti vrstvy ve výkresu, ale do popisu vrstvy a do tabulky se zobrazí tloušťka skutečná.
 • Možnost určení vrstvy podlahového vytápění a zadání hodnot λi pro výpočet podlahového vytápění v CADKONu+ MEP.
 • Jednotlivé výplně vrstev a jejich hranice lze vykreslovat do různých hladin.

Seznam vrstev skladby a jejich nastevné parametry.

Vykreslená skladba do výkresu včetně popisu s ukázkou "obtékání" bloku trámu tepelnou izolací.

ROZŠÍŘENÉ ÚPRAVY VYKRESLENÝCH SKLADEB

Jednotlivé vrstvy vykreslených skladeb do výkresu je možné samostatně upravovat prostředky CADu. Izolace a fólie vykreslené jako křivky lze protahovat za uzlový bod. Vrstvy se šrafy lze protahovat za hraniční uzlové body. Bloky ve vrstvách jsou samostatné objekty, které lze posouvat, kopírovat apod.
Vykreslené skladby do výkresů řezů je možné zpětně upravovat jako celek i pokud byla hranice skladby změněna, např. došlo k jejímu ořezu nebo byla některá z vrstev protažena.
Upravovat vykreslenou skladbu jako celek je také možné v případech, kdy skladba byla vykreslena na vícekrát, např. nejprve došlo k vykreslení nosné části konstrukce a následně byly doplněny vrstvy podlahy. Takto vytvořená skladba lze načíst pro editaci a její uložení do knihovny.

Možnost ve výkresu protahovat jednotlivé vrstvy základními prostředky CADu.

Petr Teska
Technický ředitel
GRAITEC s.r.o.