0
K dispozici

 • BASIC
 • ARCHITECTURE
 • MEP
 • RC
 • DMS

Hľadať

 CADKON+ Architecture: Príprava a optimalizácia podkladov

 • VIP
 • 15.04.2021
 • 11:00

CADKON+ Architecture: Príprava a optimalizácia podkladov


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Dostávate často rôzne druhy podkladov? Iste ste občas bojovali s ich prípravou a optimalizáciou. Príďte na náš webinár a pozrite sa ako všetko rýchlo pripraviť a nastaviť tak, aby sa vám následne bezproblémovo pracovalo.


 • Diagnostika čistenie výkresu.
 • Nastavenie mierky typov čiar.
 • Štart CADKONu v transpozícii výrkesu.
 • Práca s obrázkami PDF - Príprava a podloženie obrázkov alebo PDF. Import PDF. Zväčšenie a otočenie obrázku a PDF.- Vybrať podobné.
 • a mnoho ďalšieho ...


Předášející:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com 

 • Webinář
 • 15.04.2021
 • 11:00 - 12:00
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Spracovanie projektu stavebných konštrukcií v aktuálnej verzii CADKON+ Architecture

 • 21.04.2021
 • 10:00

Spracovanie projektu stavebných konštrukcií v aktuálnej verzii CADKON+ Architecture


Príďte sa pozrieť ako spracovávať projekt stavebných konštrukcií v aktuálnej verzii CADKON+ Architecture

 • Nové Čadová jadro
 • Práca s online katastrom nehnuteľností vrátane informácií o pozemku
 • Popisy miestností, hromadné zmeny parametrov a výkazy do tabuliek vrátane automatickej aktualizácie
 • Položkovanie stavebných prvkov a ich výkazy vrátane tabuľky prvkov vlastného vzhľadu a ich automatická aktualizácia - Výškové kóty
 • Práca s viacerými základňami v rámci jedného výkresu, výškové kóty s dvoma výškovými úrovňami, automatická aktualizácia kót
 • Dopravné značenie podľa CZ a SK noriem
 • A mnoho ďalšieho ...

Ing. pavel Franče
CAD / CADKON konzultant
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 21.04.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 4 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ Architecture: Kreslenie Situácií

 • VIP
 • 29.04.2021
 • 10:00

CADKON+ Architecture: Kreslenie Situácií


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active


V tomto webinári si ukážeme, ako kresliť v CADKON+ Architecture situácie so všetkým. Ukážeme si ako vložiť mapu z katastra nehnuteľností, zobraziť informácie o pozemku. Ukážeme si tiež ako na kľúčové body vložiť vytyčovacie body a tie potom vykázať do tabuľky. Záverom sa pozrieme na kreslenie čiar sieťou podľa ČSN a ich automatický výkaz do legendy typov čiar.

 

 • Vloženie mapy z katastra nehnuteľností
 • Zobrazenie informácií o pozemku a vloženie požadovaných informácií do výkresu ako ole objekt
 • Práca s vytyčovacími bodmi vrátane výkazu
 • Kreslenie čiar situácií a vytvorenie legendy situácie
 • Databáza dopravného značenia
 • a mnoho ďalšieho ...

Prednášajúci:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com

 • Webinář
 • 29.04.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 12 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ Architecture: Práca s rôznymi druhmi textov

 • VIP
 • 13.05.2021
 • 10:00

CADKON+ Architecture: Práca s rôznymi druhmi textov


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Naučte sa vytvárať rôzne druhy textov a odkazov. Pozrieme sa aj na použitie inteligentných textov - polí. Ďalej sa pozrieme ako hromadne texty rôznymi spôsobmi editovať. Záverom sa pozrieme na dohľadávanie textov vo výkrese a ich hromadnú zmenu.


 • Jednoriadkový a viacriadkový text, Združené odkazy
 • Práca s inteligentnými textami - pole
 • Hromadné úpravy - zmena faktora šírky, zarovnanie textov, výšky a formátovanie textov, orámovanie textov, rozloženie textov na krivky
 • zarovnanie textov do roviny, prevod riadkového textu na odstavcový, dohľadávanie a zámena textov
 • a mnoho ďalšieho .....


Prednášajúci:

Pavel Franče
product manager Architecture
GRAITEC
pavel.france@graitec.com 

 • Webinář
 • 13.05.2021
 • 10:00 - 11:00
 • Start za 26 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: šikovné nástroje a nastavenia, ktoré asi nepoznáte

 • VIP
 • 16.04.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: šikovné nástroje a nastavenia, ktoré asi nepoznáte


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme preberať rôzne nastavenia a menej známe pracovné postupy, ktoré sú užitočné pre efektívne spracovanie projektov všetkých TZB profesií.

 

 • šetrite svoje oči
 • úchopové módy
 • odmeriavanie, geometria, rovnobežky ...
 • ikony, skratky a ďalšie prispôsobenie
 • automatické ukladanie
 • ergonómia pracovnej plochy
 • ... mnoho ďalšieho

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com 

 • Webinář
 • 16.04.2021
 • 09:00 - 09:30
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Spracovanie projektu EL v aktuálnej verzii CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 14:00

Spracovanie projektu EL v aktuálnej verzii CADKON+ MEP


Budeme preberať, ako rýchlo a efektívne spracovať projektovú dokumentáciu projektu elektroinštalácií v najnovšej verzii CADKON+ MEP.

Preberané témy:

 • práca s databázou značiek pre silnoprúd a slaboprúd
 • rýchly návrh kabeláže a okruhov
 • vykreslenie rozvádzačov
 • popisy vo výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho ďalšieho

Předášajúci:
Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 14:00 - 14:45
 • Start za 3 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Spracovanie projektu VZT v aktuálnej verzii CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 13:00

Spracovanie projektu VZT v aktuálnej verzii CADKON+ MEP


Budeme preberať, ako rýchlo a efektívne spracovať projektovú dokumentáciu projektu vzduchotechniky v najnovšej verzii CADKON+ MEP.

Preberané témy:

 • umiestnenia VZT jednotky a koncových prvkov
 • rýchly návrh trás aj s výpočtom
 • tlmiče, klapky, dodatočné úpravy rozvodov
 • popisy vo výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho ďalšieho

Prednášajúci:
Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 13:00 - 13:45
 • Start za 3 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Spracovanie projektu UT v aktuálnej verzii CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 10:00

Spracovanie projektu UT v aktuálnej verzii CADKON+ MEP


Budeme preberať, ako rýchlo a efektívne spracovať projektovú dokumentáciu projekte vykurovania v najnovšej verzii CADKON+ MEP.

Preberané témy:

 • výpočet tepelných strát a výkonov vrátane návrhu vykurovacích telies
 • potrubné rozvody vykurovacej sústavy so schémami a dimenzovaním
 • podrobné výkresy strojovní a kotolní
 • popisy vo výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho ďalšieho

Prednášajúci:
Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com 

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 10:00 - 10:45
 • Start za 3 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 Spracovanie projektu ZTI v aktuálnej verzii CADKON+ MEP

 • 20.04.2021
 • 09:00

Spracovanie projektu ZTI v aktuálnej verzii CADKON+ MEP


Budeme preberať, ako rýchlo a efektívne spracovať projektovú dokumentáciu projektu zdravotechnika v najnovšej verzii CADKON+ MEP.

Preberané témy:

 • kanalizácie vrátane rezov a výpočtov
 • voda a cirkulácia vrátane výpočtov a vykreslenie axonometrií
 • popisy vo výkrese, legendy, výkazy použitého materiálu
 • ... a mnoho ďalšieho


Prednášajúci:
Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 20.04.2021
 • 09:00 - 09:45
 • Start za 3 dny
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: nová pomoc pre automatizáciu káblových trás

 • VIP
 • 11.05.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: nová pomoc pre automatizáciu káblových trás


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme preberať úplne novú podporu pre vytváranie káblových trás. Ide o jednoduchý náčrt, z ktorého sa automaticky vytvorí jednotlivé kabeláže, združené trasy, okruhy a mnoho ďalšieho.

 

 • zadanie rozvádzača a koncových prvkov
 • náčrt (skica)
 • automatické vytvorenie káblových trás
 • prehľadné zobrazenie navrhnutých okruhov
 • riešenie chybných zadaní a ďalších problémov
 • výkaz použitého materiálu, popisy vo výkrese, legendy
 • ... mnoho ďalšieho

Prednášajúci:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com 

 • Webinář
 • 11.05.2021
 • 09:00 - 09:30
 • Start za 24 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ MEP: prepracovaný návrh a posúdenie podlahového kúrenia

 • VIP
 • 21.05.2021
 • 09:00

CADKON+ MEP: prepracovaný návrh a posúdenie podlahového kúrenia


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

Budeme preberať konkrétne postupy pri vytváraní podlahového kúrenia v novej verzii 2022. Medzi hlavné novinky patrí zadanie vstupnej / výstupnej teploty, presnejší výpočet, stráženie podmienok návrhu a mnoho ďalšieho.

 

 • zadanie vstupnej a výstupnej teploty
 • dĺžky prípojok a slučiek
 • tepelnej priepustnosti vrstiev
 • výpočet strednej teploty vykurovacej vody
 • podmienky návrhu
 • ... mnoho ďalšieho

Předášející:

Marek Mašek
product manager MEP
GRAITEC
marek.masek@graitec.com

 • Webinář
 • 21.05.2021
 • 09:00 - 09:45
 • Start za 34 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít

 

 CADKON+ RC: Výstuž stĺpu

 • VIP
 • 14.05.2021
 • 10:30

CADKON+ RC: Výstuž stĺpu


 Dostupné pro uživatele s platným CADKON Active

V tomto webinári si ukážeme, ako pomocou CADKON+ RC vystužovať stĺpy

 •     Výstuž stĺpa funkcií STĹP
 •     Výstuž kruhového stĺpa
 •     Výstuž prefabrikovaného stĺpu

Prednášajúci:

Ing. robert Krňávek
CADKON + RC & CADKON RCD Product Manager
GRAITEC s.r.o.
email: robert.krnavek@graitec.com 

 • Webinář
 • 14.05.2021
 • 10:30 - 11:30
 • Start za 27 dní
Registrujte sa

Kliknutím zavřít