Spôsoby čistenia a opravy výkresov


Funkciou ČISTI, príkaz_PURGE máte možnosť vymazať všetky typy nepožitých položiek, ktoré sa vo výkrese nachádzajú, ako bloky, hladiny, nepoužité typy čiar, kótovacie štýly, alebo štýly textov.


Po vyvolaní funkcie máte možnosť vybrať konkrétne typy položiek, ktoré chcete vymazať, alebo vymazať všetky nepoužité položky naraz výberom možnosti Čistit vše.


Funkcia Diagnostika, alebo príkaz _AUDIT prevedie opravu chýb vo výkrese.


Po vyvolaní funkcie je potrebné vybrať z príkazového riadka možnosť, povoliť, alebo nepovoliť opravu výkresu výberom ÁNO/NIE.

Pokiaľ výkres obsahuje chyby, ktoré príkazom _AUDIT nie je možné odstrániť, alebo je výkres poškodený a nie je možné ho otvoriť, použite funkciu Restauruj, príkaz _RECOVER.


Ďalším spôsobom ako pracovať s poškodeným výkresom je, po použití spomínaných príkazov označiť celý obsah výkresu skratkou CTRL+A a skratkou CTRL+C, CTRL+V to prekopírovať do čistého výkresu.