Spracovanie projektov EZS / EPS v programe CADKON+ MEP


V dnešnej dobe je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej modernej budovy elektronické zabezpečenie, požiarna signalizácia atď. Vďaka tomu sú požiadavky na správne navrhnutie a spracovanie projektu zabezpečovacích systémov veľmi dôležité. Program CADKON+ MEP ponúka profesionálne riešenie, ktoré Vám všetky tieto požiadavky uľahčí a pomôže riešiť.

Hlavné prednosti programu CADKON+ MEP

 • Vlastné CAD jadro (nepotrebujete AutoCAD) s plnou kompatibilitou DWG formátov.
  Projekty pre stavebné povolenie, vykonávanie dokumentácie, využitie pre realizačné firmy.
  Podpora EZS, PZTS, EPS, CCTV, UKS a mnoho ďalšieho.
  Rozsiahla databáza prístrojov a zariadení.
  Automatické číslovanie zariadení a vykonávanie zmien.Kreslenie káblových trás vrátane typov a dimenzií.
  Výkaz počtov prvkov a dĺžok kabelážou napr. MS Excelu.

Databáza zariadení a ich rozmiestnenie vo výkresoch

V databáze je pripravených viac ako 600 značiek z odborov EZS, EPS, CCTV atď., Ktoré vychádzajú z normového značenia alebo projekčných zvyklostí. Značky možno do výkresu jednoducho vkladať, zadávať ich vlastnosti (typ, označenie, adresa ...), kopírovať alebo meniť ich dispozície vo výkrese.

Databáza je plne otvorená pre doplňovanie vlastných značiek alebo úpravu existujúcich značiek.

Výber z databázy značiek a ich vloženie do výkresu.

Automatizácia číslovania a popisov zariadení

Program umožňuje automatické číslovanie značiek (označenie, adresy zapojenie ...) aj s viacerými premennými položkami.

Pri rozsiahlejších projektov je často veľký problém udržať správne číslovanie na základe zmien v už rozpracovanom projekte. A toto je ďalšia silná stránka CADKONu+, ktorý obsahuje tzv. Správcu už očíslovaných položiek. Pomocou tohto nástroja máte plnú kontrolu nad stavom projektu, použitých adresách a hlavne dohľadanie a opravy chýb, ktoré sa pri dodatočných úpravách takmer vždy vyskytnú.

Samozrejmosťou je tiež hromadný opis prvkov vo výkrese podľa Vašich zvyklostí.

Podpora automatického číslovania a jeho správa.

Káble a káblové trasy

Pri tvorbe káblových rozvodov máte k dispozícii hneď niekoľko postupov, ktoré sa odvíjajú od požiadaviek na stupeň spracovania projektovej dokumentácie.

Ako prvé vykreslíte jednotlivé vedenie alebo hlavné káblové trasy. V ďalšom kroku je možné káblom jednoducho pridať vlastnosti, ako je napr. typ, označenie, dimenzie, spôsob uloženia atď.

Všetky rozvody sa správajú ako klasické čiary (krivky) a môžete ich ľubovoľne naťahovať, pridávať káble alebo popísať vo výkrese.

Výber a zadávanie vlastností káblov s následným popisom vo výkrese.

Výkaz použitého materiálu

Tvorba výkazu použitého materiálu je v CADKONe+ naozaj jednoduchá. Napr. do MS Excelu možno ľahko vykázať počty zariadení aj s ich vlastnosťami a tiež dĺžky kabeláže podľa typu, dimenzie, dĺžky káblových trás, prípadne káblové knihy.

Nechýba ani podpora pre výkaz všeobecných CAD blokov a dĺžok čiar z výkresov, ktoré boli spracované v inom CAD programe.

Našimi zákazníkmi je tiež často využívaná funkcia pre vytváranie legiend použitých značiek a káblov.

Výkaz dĺžok káblov a použitých zariadení do MS Excel.

Príklady z praxe

A.F.C. CONTROLS, ESSOX callcentrum České Budějovice, štruktúrovaná kabeláž.

ELZY, Nemocnice Jindřichův Hradec, EPS, ACS, SKS, STA, ERO.

Medzi ďalšie spoločnosti patrí napr. PATROL group, ELEKTROSTAV KOUDELA, HOTEL, TELinvest, MICROCOMP PLUS.

Záver

Popisovaný program CADKON+ MEP so zameraním na projekty elektronického zabezpečenia budov môžete tiež využiť pre akékoľvek vnútorné rozvody slaboprúdu a silnoprúdu. Budete mať k dispozícii ucelenú podporu pre prípravu stavebných slepých výkresov (vyčistenie, prefarbenie ...), zjednotenie štandardov hladín, farieb a mnoho ďalšieho.

Program vyvíjame už celý rad rokov a odráža sa v ňom odbúranie rutinných úkonov, podpora normového kreslenie aj podnety z praxe od našich súčasných zákazníkov.

Samozrejmosťou je technická podpora, školenia, pravidelné internetové webináre a celá rada výučbových videí. Viac informácií nájdete na

 http://www.cadkon.eu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné informácie


Autor článku: Marek Mašek, GRAITEC, Product Manager MEP

Spolupráca: Radek Bašta, GRAITEC, MEP Industry Leader