Spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania vrátane výpočtov


Dnešná uponáhľaná doba kladie vyššie nároky na spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania v čo najkratšom čase, čo môže viesť k zníženiu kvality návrhu aj vlastného projektu pre realizáciu. Nerobte kompromisy a pozrite sa, ako si prácu výrazne zefektívniť s programom CADKON+ MEP.

Príprava stavebných podkladov

Úplne na začiatku dostaneme podklady od stavbára, ktoré je potrebné prefarbiť na jednu farbu, nastaviť tenké čiary atď. Hneď na začiatku projektu však často nastáva dlhé zdržanie, pretože podklady nie sú v „optimálnom“ stave.
S týmto Vám výrazne pomôže jednoduchá funkcia „príprava stavebných slepých výkresov“, ktorá všetko automaticky nielen prefarbí a nastaví tenké čiary, ale vykoná tieto zmeny aj vo vnútri blokov, porovná výkres do 2D zobrazenia, vykoná diagnostiku, opravy chýb a vyčistenie.

     

Zdrojový podklad od stavbára a automaticky upravený slepý výkres.​


Tepelné straty, výkony a návrh vykurovacích telies

V stavebnom výkrese je najprv potrebné definovať miestnosti, teploty, vnútorné/vonkajšie vykurované plochy a objemy. Toto samozrejme CADKON+ MEP umožňuje, a navyše pridáva automatizáciu pri spracovaní viacpodlažných objektov, kde je viacero poschodí rovnakých alebo veľmi podobných.
Všetky dáta je možné následne previesť do programov PROTECH na výpočet tepelných strát, potrebných výkonov a návrh vykurovacích telies. Navrhnuté vykurovacie telesá v ďalšom kroku jednoducho rozmiestnime a popíšeme v stavebnom výkrese.

xx

Príprava vykurovaných miestností (plochy, teploty, objemy atď.).

Potrubné rozvody a zvislé schémy

V stavebnom výkrese rozmiestnime stúpačky, kotly, ohrievače a jedno čiarovo rozkreslíme rozvody. CADKON+ MEP z tejto skice automaticky vytvorí rozvody prívodného a spätného potrubia vrátane očíslovania stúpačiek.
V ďalšom kroku necháme automaticky z pôdorysných rozvodov vykresliť celú zvislú schému vrátane popisov vetiev, stúpačiek a vykurovacích telies.

Automaticky vytvorená zvislá schéma z pôdorysov.

Dimenzovanie vykurovacej sústavy

Teraz prichádza na rad návrh a posúdenie celej vykurovacej sústavy v programe PROTECH. Budeme používať dimenzovanie modulom DIMOS, kde načítame projekt z výkresu CADKON+ MEP (miestnosti, telesá, vetvy, úseky atď.), vykonáme výpočet, vyregulovanie a ďalšie úkony.
V poslednom kroku necháme automaticky popísať všetky navrhnuté a spočítané veličiny vo výkrese CADKON+ MEP.

Ukážka prenosu informácií medzi výkresom a výpočtovým programom PROTECH (DIMOS).

Podlahové vykurovanie

V poslednom podlaží navrhneme podlahové vykurovanie s doplnkovými radiátormi v kúpeľniach.
Ako vstupné dáta zadáme tepelné straty, nastavíme skladbu podlahy, teploty a ďalšie hodnoty. Prebehne výpočet a ihneď môžeme skontrolovať tepelný výkon, tlakové straty, dĺžky slučiek, hmotnostný prietok a mnoho ďalších veličín.


Návrh, výpočet a rozkreslenie podlahového vykurovania.

Finálne dokončenie projektu

V programe CADKON+ MEP nájdete tiež celý rad nástrojov na dokončenie projektu. Z tých najdôležitejších spomeňme napr. výkaz použitého materiálu, legendy, formáty papiera, pečiatky alebo rôzne varianty popisov a odkazov.
Medzi veľmi obľúbené funkcie patrí aj vloženie katastrálnej mapy aj s náhľadom do katastra, čo možno využiť napr. pri riešení prípojok plynu a mnoho ďalšieho.

Príklad vloženia katastrálnej mapy podľa štandardov ČÚZK alebo ÚGKK SR.

Autor: Marek Mašek, produkt manažér MEP, GRAITEC


Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb všetkých možných účelov, veľkosti a zamerania.

Vyskúšajte si trvalú licenciu CADKON+ MEP 2022 zadarmo.
Skúšobnú plnohodnotnú verziu si môžete stiahnuť TU

 

Sledujte nás
https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/
https://www.linkedin.com/company/ab-studio-c-e/
https://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg