Správne a aktuálne výkazy výstuže

Tabuľky automaticky vykážu vloženú výstuž s ohľadom na nastavenia používateľa. Môžete si vybrať, či vykazovať položky z celého výkresu, z vybraných prvkov, alebo hladín. Akákoľvek zmena vo výstuže sa okamžite prejaví v tabuľke tak, že tieto sú vždy aktuálne. Tabuľky sa štandardne umiestňujú do výkresu, ale možno ich tiež exportovať do Excelu.


Novú éru vo vystužovaní sme už otvorili.
Revolučný produkt CADKON+ RC dostupný doslova pre všetkých!

Já jsem popis obrázku

Správnost výkazov

Množstvo použitej výstuže vychádza z 3D modelu a tým je zaručené jej jednoznačné vyhodnotenie. Pri akejkoľvek zmene výstuže (profil, dĺžka, počet, ...) kdekoľvek vo výkrese je zmena premietnutá do 3D modelu a automaticky aj v tabuľke výstuže.

Tento princíp je použitý pre všetky typy výkazov a výťahov položiek.

 

Export výkazov

Výkazy sa primárne generujú priamo do výkresov. Je ale možné použiť aj ďalšie možnosti, ako:

 • export výkazu do aplikácie Microsoft Excel (je potrebné mať aplikáciu nainštalovanú)
  export výkazu do aplikácie Apache OpenOffice Calc (je potrebné mať aplikáciu nainštalovanú)
  export do textového súboru


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Prispôsobenie výkazov

CADKON+ RC obsahuje už nadefinované výkazy, pre ich okamžité použitie. Chápeme ale, že každý užívateľ má svoje zvyklosti, preto je možné si výkazy detailne prispôsobiť. Nastaviť si napríklad môžete:

 • farbu prvkov vo výkaze (čiar, textov, schém, kót, ...)
  štýl textov vo výkazoch (font, veľkosť, ...)
  formát jednotiek výkazu (dĺžok, hmotností, ...)
  počet, poradie a šírka stĺpcov vo výkaze
  koeficient prirážky na presahy
  vkladací bod a formátovacie značky

Výťahy položiek

Výťah položiek (rozkreslenie) môže byť súčasťou tabuľky, alebo generovaný samostatne. Samostatne je možné generovať jednotlivo položku po položke, z vybraných prvkov a hladín, alebo automaticky z celého výkresu.

Program vás informuje o nerozkreslených položkách a zároveň kontroluje prípady, kedy máte jednu položku rozkreslenú viackrát. Vzhľad výťahu položiek, vrátane bublín je možné užívateľky prispôsobiť.

Já jsem popis obrázku