Ste pripravení na rok 2019? CADKON+ áno! (2.diel)


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Položkovanie a výkaz výrobkov - bubliny

- Automatická kontrola a synchronizácia použitých bublín vo výkrese s knižnicou použitých bublín CADKONu. Odpadá tak nutnosť "držania" alebo odovzdávania knižnice spoločne s výkresom a je umožnené okamžité nové využitie bublín z existujúceho výkresu.

- Pripojená schéma výrobku do bubliny je novo súčasťou výkresu. Odpadá tak potreba odovzdávania alebo zdieľania knižnice schém.

- Využitie dynamických blokov ako schémy výrobku.

- Načítanie informácií z vlastností dynamického bloku do bubliny výrobku.

- Maska pozadia bubliny - Bola pridaná voľba zapnutie masky pozadia, pre prehľadnejšie čítanie výkresu bez prekrývajúcich sa bublín s ďalšími objektmi.

- Zmena názvu položiek, odstránenie položiek alebo vytvorenie nových položiek sú novo pridané možnosti do Správcu bublín.

- Na základe výberu bublín v zozname Správcu bublín, môžu zostať tieto bubliny vybrané vo výkrese aj po ukončení funkcie správcu.


- Vytvorenie novej akcie bublín s kópiou histórie použitých bublín iné akcie (projektu).

- Ak bubliny vo výkrese majú rovnaké označenie a pritom sa líšia obsahom dátových položiek, sú teraz v Správcovi bublín označené červenou pre ich rýchle dohľadanie v zozname načítaných bublín a prevedenie ich zlúčenia alebo zmenu označenia.

- U bubliny okien a dverí je v prípade výberu úsečky (mimo otvor CADKONu) alebo zadanie dvoch bodov vo výkrese táto odmeraná dĺžka zobrazená ako hodnota položky Rozmery v dialógu bubliny.


Video ukážka novinek v položkovaní vo verzii 2019.