Ste pripravení na rok 2019? CADKON+ áno! (3.diel)


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Úplne nový editor odstavcového textu - Mtext editor

- Odstavcový text sa novo edituje priamo v mieste texte (obsah sa nenačíta do dialógu). Počas editácie Mtextu tak máte presný náhľad na text a jeho formátovanie.

- Pri výbere Mtextu sa automaticky zobrazuje kontextový ribbon obsahujúce všetky potrebné funkcie pre formátovanie a prepis Mtextu.

- Nová funkcia na prevod Mtextu z malého písma na veľké a opačne.Video ukážka editácie textu na mieste vo verzii 2019.