CADKON+ EDU

CADKON+ Licencie pre študentov

Pre študentov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s CADKONom a pripraviť sa na svoju profesijnú kariéru, máme pripravenú špeciálnu študentskú licenciu. Študentská licencia je pre študentov ZADARMO.

Licencie sú určené výhradne študentom a pedagógom škôl pre študijné účely (semestrálne, diplomové práce, ...) bez možnosti komerčného využitia. Študentská licencia má všetky funkčné vlastnosti ako komerčná verzia a je generovaná s obmedzenou platnosťou na 1 rok s možnosťou opätovného získania po dobu trvajúceho štúdia.

Pre získanie študentskej licencie CADKON+ je potrebné vyplniť a odoslať objednávkový formulár nižšie. Po odoslaní bude objednávka kompletne spracovaná a na Váš email zaslaná pridelená licencia na stiahnutie vrátane všetkých potrebných údajov. Pre spracovanie objednávky je nutné odoslať tiež naskenované potvrdenie o štúdiu, alebo platnú ISIC kartu (na doklade musí byť vidieť aktuálne obdobie platnosti potvrdenia).

Odoslaním objednávky študentskej licencie beriete na vedomie, že:

  • študentskú licenciu CADKONu je možné používať po celú dobu štúdia (aktivácia licencie prebieha vždy na 1 školský rok; pri žiadosti o predĺženie licencie študent vždy doloží aktuálne platné potvrdenie o štúdiu)
  • študentská licencia je určená výhradne na nekomerčné používanie
  • študentskú licenciu nie je možné poskytnúť bezúplatne ani za odplatu iným právnickým alebo akýmkoľvek iným osobám;
  • objednaním licencie súhlasíte s obchodnými podmienkami a v rámci vzniknutého obchodne právneho vzťahu sa môžete zoznámiť s našimi zásadami spracovania osobných údajov.


Kontaktný / objednávkový formulár

Informácie o študentovi

Adresa študenta

Informácie o škole / inštitúcii