Systémy slaboprúdu (CADKON+ MEP)


CADKON+ MEP obsahuje ucelenú podporu pre spracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácií vrátane slaboprúdu, na ktorý sa v dnešnom článku zameriame.

Rozsiahla databáza pripravených značiek

V databáze je pre Vás pripravených viac ako 600 značiek slaboprúdu rôznych odborov. Odporúčame z knižnice značiek používať kategóriu "zabezpečovacie zariadenie II". Rozvádzače a racky nájdete v adresári "rozvádzača".

Databáza značiek pre slaboprúd.

Automatické číslovanie a zmeny v stávajúcej dokumentácii

Dátové zásuvky, senzory atď. Môžete jednoducho automaticky očíslovať v nastavenom formáte. Rovnakou funkciou možno tiež vykonávať zmeny v už očíslovaných položkách.

Použitie funkcie "automatické číslovánie prvkov".

Kabelové trasy

Pomocou ikony "náčrt" môžete jednoducho rozkresliť káblové vedenia a následne funkciou "elektro rozvody" doplniť typy a počty káblov. Základom správnej funkčnosti je prepojenie zariadení káble (krivky), zadanie rozvádzačov / čajok, prípadne stúpačiek, pokiaľ sa jedná aj o väzby medzi poschodiami.

Ukážka použitia funkcie pre definíciu a kontrolu prepojenia káblov medzi koncovými prvkami a rakami.

Kabelové žlaby

Káblové žľaby možno vykresliť podrobne z jednotlivých komponentov alebo zjednodušene pomocou krivky so zadanou hrúbkou a nastavenou priehľadnosťou. Na záver pri tlači projektu nezabudnite nastaviť tlač priehľadnosti.

Ukážka nastavenia šířky krivky a jej priehľadnosti.

Legendy a výkazy použitého materiálu

Samozrejmosťou je možnosť automaticky vytvoriť legendy značiek a vedenia vrátane kompletnej špecifikácie napr. Do MS Excel.

Ďalšie podrobnosti nájdete na video zázname webinára Systémy slaboprúdu (CADKON+ MEP)