Tabuľky prvkov vlastného vzhľadu s automatickou aktualizáciou


Ste projektanti pozemných stavieb, architekti, stavbári, statici, rozpočtári alebo všeobecne projektanti pracujúci v CADe, ktorí vykazujú výrobky, ako napríklad okná, dvere, stolárske, zámočnícke, klampiarske výrobky, nosníky, atď….

Iste ste sa stretli so situáciou, keď niekoľkokrát prepočítavate vykazované položky, aby ste neurobili chybu v počtoch, ktorá by vás následne mohla stáť nemalé finančné prostriedky, pretože ste za projekt zodpovedný. Následne prídu niekoľkokrát zmeny a kolotoč nekonečného počítania sa opakuje a možnosť chybovosti sa stále zvyšuje.

 

Súcasná prax – typický príklad

V súčasnosti celý rad projekčných kancelárií pracuje napríklad v AutoCADe alebo v inom CADe a výkaz výrobkov rieši tak, že vo výkrese označí výrobok ľubovoľnou značkou s označením a špecifikáciou vo výkrese následne vykonáva v tabuľke ručným prepisom textov alebo mimo výkres v Exceli. Táto metóda je však náchylná k chybovosti. Bežne sa môže stať, že sa opraví iba označenie výrobku a na úpravu špecifikácie sa zabudne, alebo sa zabudne pripočítať/odčítať výrobok atď. Dôvodom je, že výrobok nie je s tabuľkou nijako zviazaný.

Poďme sa spoločne pozrieť ako je táto problematika riešená v CADKON+ Architecture.

Položkovanie a označovanie výrobkov je riešené formou bublín, ktoré okrem automatického vykreslenia bubliny v sebe nesú tiež technickú špecifikáciu výrobku. Každý výrobok môže niesť svoje vlastné parametre, preto môžete jednoducho položkovať ľubovoľné druhy výrobkov.

Príklad položkovania výrobku (okná).


CADKON+ Architecture umožňuje takto opoložkované položky vykazovať a to do tabuliek vášho vlastného vzhľadu!!!! Ide o unikátnu možnosť prevzatia vašej existujúcej tabuľky, ktorú teraz aktuálne používate. Nemusíte sa tak prispôsobovať programom predefinovaným tabuľkám, ktorých vzhľad vám nevyhovuje a nezodpovedá vašim štandardom.

Ako zdroj novej tabuľky CADKONu použijete existujúcu tabuľku, vykreslenú v ľubovoľnom výkrese, ktorú vytvárate a používate vo firme ako štandard. Tento zdroj stačí prepojiť s bublinami CADKONu a môžete začať automaticky vykazovať výrobky namiesto nekonečného vypisovania špecifikácií.

Príklad typickej tabuľky CAD vykreslenej z kriviek a textov


Vloženie vlastnej tabuľky je otázkou niekoľkých kliknutí. Vyberiete zdrojové výkresy (môže ich byť viac), zvolíte šablónu, ktorú chcete použiť, nastavíte filter položiek (ktoré výrobky chcete vykazovať) a zvolíte, podľa akého parametra sa majú položky triediť. Tabuľku následne vložíte do výkresu.

Príklady automaticky vygenerovaných tabuliek vlastného vzhľadu


Zmeny vo výkrese a aktualizácie tabuliek patria ku každému projektu. V CADKON+ Architecture sú zmeny položkovaných výrobkov rýchle a efektívne pomocou správcu bublín. Ten umožňuje položky nielen vyhľadať vo výkrese, ale aj hromadne editovať ich špecifikácie.


Pokiaľ vo výkrese vykonáte zmeny majúce väzbu na už vykreslené tabuľky, dôjde automaticky k viditeľnému označeniu tabuliek ako neplatné. Následná aktualizácia tabuliek je na jedno kliknutie.

Automaticky prečiarknutá neaktuálna tabuľka a aktualizovaná tabuľka vlastného vzhľadu.


Tabuľky CADKONu tak napĺňajú požiadavky zákazníkov a umožňujú vykonávanie rýchlych výpisov jednotlivých typov výrobkov do tabuliek ľubovoľného vzhľadu. CADKON tak umožňuje vytvorenie formátovo rôznych tabuliek pre rozdielne typy výrobkov.


Pozrite sa na krátku ukážku ako vložiť a aktualizovať tabuľku prvkov vlastného vzhľadu:


Pan Ing. Tomáš Podstata z INS spol. s r.o. o položkovaní a tabuľkách CADKONu povedal:

Na tabulkách CADKONu oceňuji možnost vytvoření vzhledově libovolné šablony s vlastními položkami. Součty bublin eliminují chybu při ručním sčítání na kalkulačce během dohledávání bublin ve výkresech. Další výhodou je správce bublin, který umožňuje rychlé změny parametrů a přečíslování bublin.