TABULKY VÝROBKŮ VLASTNÍHO VZHLEDU


Informace o výrobcích a prvcích, které jsou v projektu stavby použity, je nutné mít neustále k dispozici a mít o nich celkový přehled včetně možnosti jejich rychlé úpravy a změny. Tato potřeba a trend je dnes vidět na rychle se do praxe dostávající technologie BIM. CADKON již řadu verzí tento trend podporuje a nabízí k tomu potřebné nástroje. Jsou to zejména bubliny, které neustále vylepšujeme a dnes tak nabízíme komplexní nástroje pro správu a sdílení informací o výrobcích ve výkresech, které mají širokou škálu využití. Kromě popisu výrobků ve výkresech je samozřejmě velkou výhodou jejich výkaz do tabulek, kde lze vytvářet tabulky konkrétních typů výrobků se zobrazením požadovaných informací.

Nabídka nástrojů CADKONu na popis, správu a výkaz výrobků.

STÁVAJÍCÍ PRAXE

CADKON dosud využíval tabulky řádkové, kde každý výrobek má samostatnou řádku tabulky a ve sloupcích zobrazené požadované informace včetně kusovníku. Pro velkou část našich zákazníků je však tento typ tabulek nedostačující a požadují tabulky obsahující větší množství informací a možnost návrhu vlastního vzhledu tabulky a uspořádání informací o výrobku dle vlastích zvyklostí.
V řadě firem používajících CADKON, tak využívání nástrojů bublin v praxi zahrnuje - položkování výrobků ve výkresech s přidáním informací o výrobcích, hromadnou správu a přehled o výrobcích včetně přehledu o kusech a o umístění konkrétních výrobků na výkresech. Stávající řádkové tabulky se pak využijí jen na kontrolu, součet kusů a vytažení potřebných informací o výrobcích, kde tyto informace jsou pak ručně přetahovány do vlastní „firemní" tabulky, která má požadovaný formát a vzhled.

Ukázka nástrojů CADKONu na popis, správu a výkaz výrobků.

NOVÉ TABULKY

Z výše popsaných důvodů připravujeme do verze CADKON+ 2018 nové tabulky, které budou naplňovat tyto potřeby a požadavky. Jejich využití bude zejména v prováděcí dokumentaci, kde je požadavek na velice podrobnou specifikaci a následný výpis výrobků.

Jaké hlavní výhody budou mít nové tabulky bublin:

 • Vlastní vzhled tabulky.
 • Převzetí existujících tabulek zákazníka jako vzor nové tabulky.
 • Vytvoření různých šablon tabulek podle potřeb vykazovaných typů výrobků.
 • Generování celých tištěných listů, které obsahují jeden nebo více tabulek výrobků.
 • Při změně ve výkresu bude již vytvořená tabulka označena jako neplatná.
 • Aktualizace vykreslených tabulek na jedno kliknutí.


Příklady nových tabulek vlastního formátu.

Jaký bude postup tvorby těchto nových tabulek:

 1. Výběr vzorové tabulky a tvorba šablony
 2. Jako zdroj nové tabulky CADKONu bude sloužit stávající tabulka zákazníka, která je vykreslena v libovolném výkresu a je ručně vytvářena a používá se v dané firmě jako standard. Po výběru této zdrojové tabulky se automaticky založí výkres šablony tabulky, kde se následně přes zobrazený dialog doplní datové položky, které jsou jako jednotlivé informace popisující daný výrobek zadávány do bublin. Šablona bude obsahovat také zobrazení grafické schéma a kusovník.
 3. V šabloně je také řešeno opakování, tj. vybraná část šablony, která se bude opakovat v rámci jednoho tištěného listu. V rámci jednoho tištěného listu bude možné mít záhlaví, zápatí, rámeček listu a uvnitř třeba 3 tabulky obsahující informace ke třem výrobkům.
 4. Firemní šablona tabulky se tak vytvoří pouze jednou a může ji vytvořit jeden člověk ve firmě nebo může být vytvořena v rámci služby implementace CADKONu. Šablony půjde sdílet mezi uživateli.
 5. Vykreslování tabulek
 6. Vytvoření vlastní tabulky obsahující data z bublin ve výkresu bude velice rychlé a jednoduché. Požadován bude pouze výběr šablony tabulky, nastavení filtru vykazovaného typu výrobků a zadání způsobu rozmístění vykreslených tištěných listů tabulek do výkresu.
 7. Aktualizace vykreslených tabulek
 8. Pokud ve výkresu budou provedeny změny mající vazbu na již vykreslené tabulky, dojde automaticky k viditelnému označení tabulek jako neplatné.
 9. Následná aktualizace tabulek se provede na jedno klinutí, spuštění k tomu určeného příkazu.


Nové tabulky tak budou naplňovat požadavky zákazníků a umožní provádění rychlých výpisů jednotlivých typu výrobků do tabulek libovolného vzhledu. CADKON tak bude umožňovat vytvoření formátově různých tabulek pro rozdílné typy výrobků, jako jsou truhlářské, zámečnické, klempířské, plastové apod.

Petr Teska
Technický ředitel
GRAITEC s.r.o.