Tepelné straty, výkony a návrh vykurovacích telies v programe PROTECH


Na časté priania projektantov vykurovania sme spustili nový rad webinárov so zameraním na návrh, výpočet a posúdenie vykurovacej sústavy v programoch od spoločnosti PROTECH. V prvom diele ste sa mohli naučiť prácu v TOB (tepelná ochrana budov) a TV (tepelné výkony).

Ďalej budú nasledovať ďalšie dva webináre:

CADKON+ MEP: dimenzovanie vykurovacej sústavy v programe PROTECH

CADKON+ MEP: diskusia na Vaše otázky k používaniu programu PROTECH

Preberané témy webinára pre tepelné straty a výkony:

  • odovzdanie zoznamu miestností do PROTECHu
  • príprava materiálov v TOB (tepelná ochrana budov)
  • definícia konštrukcií v TV (tepelné výkony)
  • tepelné straty a výkony
  • duplikácia podlažia
  • návrh vykurovacích telies
  • rozmiestnenie a popis telies vo výkrese
  • … mnoho ďalšieho


Video záznam webináru 

Marek Mašek, GRAITEC s.r.o.