Tepelné ztráty, výkony, vyregulování a vykreslení otopné soustavy (CADKON+ MEP)


Zjednodušené schéma spolupráce programů CADKON+ MEP a PROTECH

Pokud používáte pro návrh a výpočet programy od společnosti PROTECH, je pro Vás zpracování projektové dokumentace vytápění v CADKON+ MEP optimální volbou. Podívejte se na základní princi vzájemné spolupráce a předávání dat mezi těmito programy.


 

Příprava stavebních podkladů

Do stavebního výkresu jednoduše doplníme teploty, vnitřní/vnější plochy (Api/Ape), výšky a teploty. Z těchto údajů program automaticky dopočítá objemy místností a následně umožní u opakujících se podlaží duplikovat vytápěné plochy s možností změn číslování a dalších úprav.


Přehled a zadání parametrů vytápěných ploch.


Tepelné ztráty, výkony a návrh těles

Seznam vytápěných ploch ve výkresu uložíme a načteme do programu PROTECH (tepelné výkony), kde se automaticky načtou všechny místnosti (označení, plochy, teploty atd.). Nyní stačí pouze doplnit použité stavební konstrukce, případně odměřovat jejich délky přímo z výkresu CADKON+ MEP.

V programu PROTECH spočítáme tepelné ztráty, potřebné výkony a navrhneme odpovídající otopná tělesa. 

Rozmístění těles a potrubní rozvody

Navržená otopná tělesa z programu PROTECH načteme v CADKON+ MEP a jednoduše rozmístíme do jednotlivých místností.

Nyní stačí jedno čárově načrtnout potrubní rozvody a z tohoto náčrtu automaticky vykreslit přívodní a zpětné potrubí včetně stoupaček a rozdělovačů.

V posledním kroku necháme programem vytvořit svislé schéma otopné soustavy i definicí jednotlivých větví, které budeme následně regulovat.Dimenzování a zaregulování

Celou otopnou soustavu z CADKON+ MEP jednoduše uložíme a načteme v programu PROTECH pro dimenzování (DIMOS).

Ve výpočtovém programu se automaticky načtou příslušné místnosti, otopná tělesa, očíslované potrubí úseky, větve včetně pat a příslušné délky jednotlivých potrubí.

Nyní stačí provést návrh a výpočet dimenzí potrubí, tlakových ztrát, nastavení ventilů, šroubení a provést regulaci celé otopné soustavy.Přenos navržených dat do výkresu

Navržené dimenze potrubí, ventily, šroubení otopných těles a další data z programu PROTECH jednoduše přeneseme do výkresu CADKON+ MEP, kde se automaticky zaktualizují popisy prvků a potrubí v půdorysných rozvodech i ve schématu otopné soustavy.


Dimenze potrubí, ventily a šroubení přenesené do výkresu CADKON+ MEP.


Podlahové vytápění

K návrhu a výpočtu podlahového vytápění Vám stačí pouze program CADKON+ MEP a není potřeba program PROTECH.

Nejprve ohraničíme vytápěné plochy, umístíme rozdělovač, který jedno čárově propojíme s vytápěnými plochami.

Podlahové smyčky lze vykreslit v podrobném zobrazení nebo schematicky (po obvodu/šrafováním ploch místností).

Výpočet probíhá na základě definice tepelných prostupností podlahy, potřebné teploty, rozteče smyček a tepelné ztráty.

Program automaticky spočítá potřebný tepelný výkon, tlakové ztráty okruhů, hmotnostní průtok a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je možnost kdykoli editovat již navržené rozvody, barevně zpřehlednit okruhy nebo vytvořit tabulku okruhů pro montéra.Výkazy použitého materiálu

Vše, co jsme ve výkrese zpracovali, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých otopných těles, armatur, délek potrubí dle dimenzí, okruhů atd.

Pro lepší přehlednost program umí automaticky vykreslit také legendy použitých značek a potrubí.


Příklady různých možností výpisu použitého materiálu.

autor: Marek Mašek, GRAITEC​