Tlač vlastných PDF formátov


Pre vytvorenie vlastného formátu je potrebné zadať nové parametre výkresu vo vlastnostiach vybranej virtuálnej PDF tlačiarne. Pre uloženie nastavených formátov do knižnice odlíšime názov formátu so zachovaním prípony .pc3.

Pre import najčastejšie používaných formátov si môžete pripravený súbor z nasledujúceho linku nahrať priamo do zdrojovej zložky: https://www.cadkon.eu/sk/member/files/detail/889 

Spracovala:

Denisa Holbusová