Trial verzia zadarmo | Spoľahlivý CAD softvér CADKON+


 • CADKON+ predstavuje overené riešenie rešpektujúce STN a normové zvyklosti.
 • CADKON+ obsahuje vlastné integrované CAD jadro, takže užívateľ už nepotrebuje žiadne ďalšie softvérové vybavenie.
 • CADKON+ sa naďalej vyvíja podľa potrieb praxe.
 • CADKON+ zrýchľuje prácu na tvorbe projektovej dokumentácie a odbúrava rutinné procesy.
 • CADKON+ je otvorený pre prípadnú výmenu dát s ďalšími CAD produktmi.

Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb všetkých možných účelov, veľkostí a zamerania.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ ARCHITECTURE
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných standardov
 • vykonávacie dokumentácie podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konštr.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica vybavenie a konštr. prvkov
 • knižnice výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada nástrojov na dokončenie výkresu
 • vystužovanie viazanú výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťami
 • vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť inf. vo výkrese
 • automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ MEP
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných standardov
 • vykonávacie dokumentácie podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konštr.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značiek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica ocelových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojov na dokončenie výkresu
 • vystužovanie viazanú výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťami
 • vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť inf. vo výkrese
 • automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ RC
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných standardov
 • vykonávacie dokumentácie podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konštr.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysu
 • knižnica značiek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada nástrojov na dokončenie výkresu
 • vystužovanie viazanú výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťami
 • vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť inf. vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automat. vystužovanie stien a stĺpov
 • ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch


Trial verzia zadarmo spoľahlivého CAD softvéru CADKON+

Stiahnite si aktuálnu skúšobnú verziu CADKON+, ktorá obsahuje programy CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC. Po stiahnutí on-line inštalačného balíčka a jeho spustení, si v sprievodcovi môžete zvoliť, ktorý z programov sa bude inštalovať. Trial verzia sa sťahuje na 15 dní.


Skúšobná verzia CADKON+ na 30 dní vyžaduje aktiváciu skúšobnej licencie pomocou autorizačných kódov. Pre získanie skúšobnej licencie na 30 dní je potrebné vyplniť formulár z ponuky Získať skúšobnú licenciu. Po úspešnom odoslaní formulára Vám bude zaslaný email s informáciou o prijatí žiadosti. Následne dôjde k overeniu Vami zadaných údajov a v ďalšom emailu Vám budú do dvoch dní zaslané aktivačné kódy pre aktiváciu 30-dňovej skúšobnej licencie CADKON+ Premium.