Tvorba elektro dokumentácie rýchlo a pohodlne.


Ste projektant elektro alebo kreslíte elektro dokumentáciu? Máte dlhé dodania projektovej dokumentácie? Trvá Vám tvorba výkazov?

Ukážka projektu elektroinštalácie KOMÁRNO OR PZ pracovisko klientskeho centra
Ing. Rudolf Štober firma ELIN


Súčasná prax – typické príklady

Projektujete objekt do ktorého dávate bloky jednotlivých značiek. Každú značku (blok) musíte otvoriť a priradiť (vypísať) jej atribúty ako sú napríklad označenie, typ, atď.

Ak kreslíte realizačný projekt, tak kreslíte čiary, ktoré predstavujú káble. Pri kreslení zložitých objektov si musíte pamätať presne, ktorý kábel kam a ktorým smerom ide. Ďalej si musíte pamätať, ktoré káble sa nachádzajú v združených trasách a hlavne, ktoré káble do tejto združenej trasy vstupujú a ktoré z nej vystupujú. Ak máte v projekte stúpačky alebo kreslíte stúpanie alebo klesanie vedenia (napr. káblová lávka, káblové žľaby alebo káblová trasa ide v zemi/podhľade a potrebujete sa dostať k vypínaču/zásuvke z tejto trasy ) tak si musíte pamätať aké dĺžky káblov treba prirátať do výkazov. 

Nakoniec urobíte so všetkých prvkov a káblov výkaz. V prípade zmien musíte upraviť výkaz podľa všetkých zmien čo ste urobili vo výkrese. Veľmi často sa stáva hlavne pri týchto zmenách (revíziách), že sa na niečo zabudne alebo priráta navyše.

Poďme sa spolu pozrieť nato ako si môžete uľahčiť prácu a ako presnejšie a rýchlejšie urobiť výkaz aj po vykonaných zmenách vo výkrese pomocou programu CADKON+ MEP. 


Rozsiahla databáza značiek pre silnoprúd a slaboprúd

Databáza obsahuje viac ako 2000 značiek podľa ČSN a STN, vrátane projekčných zvyklostí, pre tvorbu elektro dokumentácie. Je samozrejmosťou, že môžete použiť aj vlastné značky, ktoré je možné vykázať aj s ich vlastnosťami „atribútmi“. Databáza obsahuje značky rozdelené do kategórií:

 • Elektroinštalácia
 • Káblové žľaby
 • Schémy a rozvádzače
 • Bleskozvod a uzemnenie
 • a veľa ďalších značiek potrebných pre tvorbu dokumentácie.


Ukážka databázy značiek pre modul Elektroinštalácia - vkladanie svietidiel


Jednoduchá tvorba káblových trás

Nestrácajte čas vytváraním výkazu káblov. CADKON+ MEP má práve pre Vás riešenie. Tvorbu káblových trás vytvoríte pomocou náčrtu, kde sú čiary nadefinované podľa typu kábla, ktorý potrebuje vložiť do výkresu. Týmto čiaram pridáte vlastnosti ako je napr. označenie, typ, dimenzia... Samozrejmosťou je aj možnosť kreslenia združených trás.

Popisovanie káblovej trasy jednoducho urobíte pomocou jednej funkcie na popisovanie káblov.


Výpis použitého materiálu

Všetky prvky a káblové rozvody, ktoré sú vo výkrese použité môžete vyexportovať napr. do MS Excelu. Veľkou výhodou je, že keď urobíte zmenu vo výkrese, tak po novom exporte, sa vám táto zmena prejaví vo výkaze.

Výkaz dĺžok káblov a prístrojov použitých vo výkrese.


“ Pán Ing. Rudolf Štober z ELIN o CADKON + MEP povedal:

Na CADKON+ MEP oceňujem, najmä jeho funkcie na výpis prvkov použitých v projekte a veľkú databázu značiek.“

Prečo použiť CADKON+MEP?

 • Vlastné CAD jadro s plnou podporou DWG, DGN, PDF, JPG.
 • Databáza značiek pre silno, slaboprúd, bleskozvod.
 • Databáza káblov a vodičov.
 • Automatické číslovanie prvkov.
 • Výpis použitého materiálu.
 • Automatická tvorba legiend.
 • Trvalá a sieťová licencia.
 • Podpora všetkých profesií TZB (ZTI, VYKUROVANIE, VZT, ELEKTROINŠTALÁCIA).


A je toho ešte oveľa viac ....

V tomto článku sme sa zamerali na vkladanie prvkov z databázy a kreslenie vedenia spolu s ich označovaním. V ďalšom článku sa budeme venovať problematike slaboprúdu. CADKON+ MEP ponúka ešte viac možností, s ktorými si viete uľahčiť prácu pri tvorbe elektro dokumentácie a to napr.:

 • Automatické číslovanie prvkov vkladaných z databázy CADKON + MEP.
 • Využitie funkcie Automatické číslovanie aj pri existujúcich blokoch, ktoré si užívateľ sám vytvoril.
 • Vytváranie rozvádzačov.
 • Vykazovanie vlastných blokov (počet + výpis atribútov).
 • Rozsiahla databáza značiek vrátane výrobcov .
 • Podpora projektovania vonkajších sietí .
 • Tvorba trás káblových žľabov.
 •  ... a veľa ďalších možností na uľahčenie práce.

Autor: Ing. Peter Hamerník, PhD.
Organizace: GRAITEC s.r.oSkratka MEP (Mechanical, Eletrical, Plumbing) z anglického prekladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP teda obsahuje nielen profesiu elektro ale aj vykurovanie, vzduchotechniku, zdravotechniku ale aj podporu prípravy a kreslenia stavebných slepých výkresov.

Uľahčite si prácu pri tvorbe elektro dokumentácie spolu s CADKON+ MEP. Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.