Tvorba rozvádzačov a ich úprava (CADKON+ MEP)


Automatická tvorba elektrickej schémy zapojenia v programe CADKON+ MEP je samozrejmosťou. Pre správne vygenerovanie schémy zapojenia je potrebné do výkresu vložiť tieto prvky:

  • Rozvádzač, ktorý musí mať vyplnené označenie.
  • Zariadenia (svetlá, zásuvky,...), musia mať správne vyplnené označenie podľa jednotlivých vývodov a nastavené správne istenie.Na obrázku sú žltou farbou označené parametre pre zariadenia a rozvádzač, ktoré je potrebné vyplniť pre správne spustenie funkcie „Rozvaděče“.

Po spustení funkcie a výberu prvkov z výkresu sa zobrazí okno pre nastavenie výstupu, ako napríklad typ siete, vyplnenie razítka atď. :


Výsledkom bude schéma zapojenia.

Pomocou prvkov v databáze je možné si schému upravovať a prispôsobiť si užívateľským požiadavkám.


 Doporučujeme si pozrieť záznam z webinára Tvorba rozvádzačov a ich úprava (CADKON+ MEP) , kde nájdete viac informácií o tvorbe a úprave rozvádzačov.

Záznam z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active.