Usnadnění zakreslení hromosvodu pomocí metody valivé koule


 Při kreslení hromosvodu ve 2D na jednotlivé pohledy oceníte tyto tři funkce:

  • Kružnice tečna-tečna-poloměr
  • Oblouk počátek-poloměr-konec, počátek-konec-poloměr
  • Převést oblouk na kružnici

Obr. 1 Příklad zakreslení „Poloměru valivé koule“ na rodinném domě

TYP A

Na začátek si připravíte dvě úsečky nebo křivky následujícím způsobem:

  • první čára povede souběžně s terénem daného objektu
  • druhá čára (v našem případě zachytávač na hraně objektu) bude směrována vertikálně k objektu

Nyní je třeba vybrat příkaz pro vytvoření kružnice „Tečna-tečna-polomer“, vybrat první čáru, druhou čáru, poloměr a následně se vytvoří potřebná kružnice. Tuto kružnici stačí jednoduše pomocí příkazu „Posun“ posunout tak, aby se dotýkala daného zachytávače. Při posouvání doporučuji mít zapnuto ortogonální posouvání (F8, CRTL+L).

TYP B

V tomto případě použijeme příkaz pro vytvoření oblouku. Při výběru můžete použít příkaz „Oblouk počátek-poloměr-konec“ nebo „Oblouk počátek-konec-poloměr“. Po výběru funkce postupujeme podle pokynů na příkazovém řádku. Následně se vytvoří oblouk mezi dvěma body (v našem případě dvěma zachytávači). Nyní je třeba tento oblouk převést na kružnici. K tomu, aby se převedl oblouk na kružnici, je třeba použít příkaz „Převést oblouk na kružnici“.

Všechny příkazy naleznete v záložce „Základní“ a v panelu „Kresli“.

Obr. 2 Umístění příkazů v programu CADKON+