Video záznamy zo seminára „CADKON+PROTECH: projekt rodinného domu od A po Z“ (CADKON+ MEP)


Pre projektantov vykurovania prebehol on-line seminár so zameraním na konkrétne postupy pri spracovaní výkresovej projektovej dokumentácie vrátane výpočtov tepelných strát, výkonov, dimenzovania a vyregulovania. Ako prednášajúci bol zástupca spoločnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý).

Hlavným cieľom tohto seminára bolo predstavenie efektívnej tvorby kompletnej projektovej dokumentácie vykurovania na jednom projekte od dodania stavebných podkladov, cez grafické spracovanie v CADe, až po návrh a výpočty.

Pozrite sa na video záznam dopoludňajšej aj popoludňajšej časti vrátane záverečnej diskusie.

autor: Marek Mašek, GRAITEC