Vloženie katastrálnej mapy do výkresu na tri kliknutia


Ako projektant ste sa určite stretli so situáciou, kedy potrebujete zohnať podklady na kreslenie situácie. Obvolávanie geodetov či iné formy zháňania podkladov sú časovo náročné a koľkokrát nezávisí len na vás.

CADKON+ Architecture ponúka možnosť online importu máp z katastra nehnuteľností a to ako pre Českú republiku, tak aj pre Slovenskú republiku.

Použitie snáď nemôže byť jednoduchšie!!! Po spustení funkcie Vložiť katastrálnu mapu sa objaví dialóg s online mapou.

Dialóg funguje ako klasická online mapa kde môžete zoomovať a vyhľadávať podľa adresy. Stačí teda iba vyhľadať, akú časť mapy chcete vložiť a následne vykonať nastavenie importu.

Samotné nastavenie je veľmi jednoduché. Vyberte, či chcete alebo nechcete vložiť ortofotomapu a katastrálnu mapu. Prípadne zvoľte ďalšie vrstvy katastrálnej mapy, ktoré sa majú vložiť ako definičné body parciel a budov, prípadne vecné bremená. Zvoľte jednotky, zvoľte, či sa má mapa vložiť k počiatku alebo podľa S-JTSK a zadajte rozsah vloženia, teda aktuálny výrez okna alebo celé katastrálne územie.

A to je všetko. Teraz stačí kliknúť na „Vložiť do výkresu“ a požadovaná mapa sa automaticky stiahne a vloží do výkresu.

Príklad vloženia katastrálnej mapy vrátane ortofotomapy

Príklad vloženia samotnej katastrálnej mapy


Veľkou výhodou je, že sa katastrálna mapa vkladá ako jednotlivé entity. Máte tak napríklad jednotlivé parcely alebo objekty na parcelách ako uzavreté krivky a bez problémov teda rovno môžete odmerať veľkosť pozemku a pod. Keďže je všetko vložené v súradniciach a meradle, môžete ihneď začať zakresľovať to čo práve potrebujete.


Ďalšou veľmi šikovnou funkciou je funkcia „Informácie o pozemku“. Funkciu stačí spustiť, vybrať parcelu alebo objekt o ktorom chcete zistiť informácie a ihneď sa zobrazí náhľad do katastra nehnuteľností s informáciami o vybranom pozemku.


Vzhľadom na veľmi veľkú popularitu tejto funkčnosti naďalej pracujeme na jej vylepšovaní. A na čo sa teda môžete tešiť. Vo verzii CADKON+ Architecture 2023 bude implementované vkladanie parciel typu E v slovenskom katastri. Ďalej pracujeme na možnostiach vkladania inžinierskych sietí. Je teda na čo sa tešiť.

Na záver sa pozrite na praktickú ukážku vloženia katastrálnej mapy do výkresu a presvedčte sa, že vloženie mapy je otázkou pár sekúnd.