Tvorte výkresy podľa vašich firemných štandardov

CADKON+ umožňuje nastaviť prostredie výkresov podľa existujúcich firemných štandardov. Jedná sa hlavne o systém hladín a s tým spojené nastavenia typov a hrúbok čiar, ďalej mierka výkresu, jednotky, zobrazenie prvkov a zdieľanie knižníc, ktoré je prednastavené, ale možno ho tiež upraviť a nastaviť podľa vašich firemných zvyklostí.Já jsem popis obrázku

Prostredie pre nastavenie štandardu hladín.

Štýly hladín

Prostredie výkresu možno ľubovoľne prispôsobiť a upraviť. Už v predvolenom nastavení je pripravený systém hladín a s tým spojené nastavenia farieb, typov a hrúbok čiar, ktoré je možné upraviť podľa firemných zvyklostí. Firemné nastavenie možno tak uložiť do štýlu hladín, ktorý nemusí byť len jeden, ale systém umožňuje vytvárať viac ľubovoľných štýlov. Výkresy vytvorené v jednom štýle hladín možno previesť do iného štýlu, napr. z plnohodnotného stavebného výkresu viete vykonať zmenu na slepý výkres, alebo výkres vytvorený vo firemnom štandarde previesť do firemného štandardu spolupracujúcej firmy. Všetko jednoducho, pomocou niekoľkých kliknutí.

VIDEO UKÁZKA

Mierka výkresu

Podľa zvolenej mierky výkresu dôjde k nastaveniu veľkostí príslušných prvkov, ktoré tak nemusíte samostatne nastavovať. Jedná sa o automatické nastavenie textov, kót, položkových bublín, popisov miestností, symbolov a ďalších. Hodnotu mierky môžete v priebehu kreslenia meniť alebo nechať previesť existujúce výkres do hodnoty iného merítka.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Zmena mierky výkresu.

Já jsem popis obrázku

Základné nastavenie jednotiek, mierky a štýlu hladín CADKONe+.

Rovnaké jednotky

V akých jednotkách bude výkres spracovaný patrí tiež do firemných štandardov. CADKON umožňuje zvoliť najčastejšie požívané milimetre alebo  spracovanie v metroch. Zvolené jednotky sú tak opäť previazané na ďalšie prednastavenia, ktorá napríklad pri voľbe jednotiek v metroch vytvára kóty podľa stavbárskeho zobrazenia hodnôt v milimetroch.

VIDEO UKÁZKA

Optimalizované zobrazenie

Všetky prvky ako sú text, kóty, šrafy, typy čiar, bubliny pod. majú optimalizovaný vzhľad a veľkosť vzhľadom k nastavenej mierke výkresu. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek v priebehu práce meniť. Hlavnou výhodou je absencia nutnosti opakovaného nastavovania pracovného prostredia, ktoré CADKON+ vykonáva za vás.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Optimalizované zobrazenie k aktuálne nastavenej mierke 1:50.

Já jsem popis obrázku

Možnosť nastavenia spoločných ciest na zdieľané knižnice.

Zdieľané knižnice

Knižnice jednotlivých stavebných konštrukcií, vzhľad a textové výrazy popisných položiek možno zdieľať s ostatnými kolegami pracovného tímu. Napríklad knižnicu vytvorenej skladby prekladov jedného podlažia možno zdieľať s kolegom, ktorý pracuje na inom podlaží alebo na inej časti objektu.

VIDEO UKÁZKA