Vylepšená a rozšířená funkčnost popisů ve výkrese (CADKON+ MEP)

 08. 04. 2022
MEP
 164

V současné verzi CADKON+ 2022 MEP jsme přišli s významnou novinkou, kdy jsou textové popisy svázány s popisovanými prvky a probíhá u nich automatická aktualizace. V připravované verzi 2023 v tomto trendu pokračujeme a zařadili jsem různé optimalizace a rozšíření na další funkce CADKONu.

Jedná se především o tyto rošíření a změny:

  • popisy stejných dimenzí potrubí/elektro kabelů se popíše jako jeden text (ne dva stejné texty vedle sebe)
  • nově se pozicová čísla vytvářejí jako svázané popisy
  • nově se přírubové kóty vytvářejí jako svázané popisy
  • ... mnoho dalších drobných úprav na základě podnětů od našich zákazníků

Příklad popisu potrubí stejných dimenzí a nově podporovaných funkcí pro popis přírub a vkládání pozicových čísel.

autor: Marek Mašek, GRAITEC