Výpočet a vykreslení kanalizace, vody a cirkulace (CADKON+ MEP)


Kanalizace

Připojovací kanalizace v jednotlivých podlažích

Na základě půdorysných rozvodů lze v jednom kroku vykreslit všechny stupačky a napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích. Součástí je možnost zadat objem průtoků a program automaticky spočítá a navrhne dimenze kanalizačních potrubí.


Rozvody v suterénu a podélné řezy

Z jednočarového náčrtu program automaticky navrhne rozvody kanalizace, očísluje svody, popíše tvarovky ve výkrese a mnoho dalšího. Velmi jednoduše můžete v již hotových rozvodech provádět změny, jako jsou posuny větví, přečíslování stoupaček, dimenzí atd.

Z půdorysných rozvodů lze automaticky vytvořit podélné řezy kanalizace. Stačí zadat výšky uložení, spády, případně kombinace těchto hodnot.

Nechybí ani možnost definice nivelet, stavebních konstrukcí nebo venkovního terénu.



Výpočty vody a cirkulace

Vykreslení půdorysných rozvodů

K dispozici je podpora rozvodů vody, cirkulace, plynu, venkovních sítí atd. Jedná se především o rychlé nástroje vykreslení i více potrubí vedle sebe v jednom kroku, zadání materiálů, dimenzí a výšek uložení potrubí. Samozřejmostí je také podpora popisu dimenzí, automatického číslování stoupaček nebo práce s armaturami.

Výpočet, hydraulika a vyvážení soustavy

U rozvodů vody a cirkulace můžete snadno provést výpočet a návrh dimenzí potrubí, včetně hydraulického posouzení celé soustavy a vyvažovacích ventilů. Výpočet probíhá na základě rychlostí proudění, tlakových ztrát, tepelných ztrát rozvodů teplé vody a dalších kritérií.

Projektant má také možnost dodatečně upravit navržené dimenze a automaticky přepočítat celou soustavu.

Axonometrické pohledy

Při kreslení potrubí a vkládání stoupaček do výkresu je možné definovat výšky a délky. Z těchto informací lze následně nechat programem automaticky vykreslit základní axonometrické a izometrické pohledy na celou soustavu.



Kompletní specifikace projektu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy délek potrubí dle dimenzí, izolací, armatur atd.

autor: Marek Mašek, GRAITEC