Výškové kóty v CADKON+ Architecture? Vždy aktuální, leda, že by jste nechtěli!


Výškové kóty jsou již řadu let jednou s nejpopulárnějších funkčností v rámci CADKON+ Architecture. Jejich polularita je dána především širokým polem působnosti, jelikož je využije téměř každý projektant, nehledě na jeho specializaci.

Výškové kóty za řadu let prošli celou řadou drobných i velkých změn. Poslední velkou změnou bylo předělání systému práce se základnami a na ně navázaných výškových kót. Od té doby jsou kóty vždy aktuální k zadané základně. To znamená že při jakékoli změně pozice se okamžitě aktualizují. To samozřejmě platí i u změny základny apod...

Starší uživatelé, ale občas byly zvyklí mít např. všechny řezy a pohledy srovnané v jedné rovině a veškeré kóty navázané na jedinou základnu. Takto lze pracovat i nyní, ale problém může nastat při následném posunu jednoho řezu (nebo pohledu) po ose Y, tedy tak, že již nebude v rovině se základnou.
Jelikož se kóty ale automaticky aktualizují při změně pozice, tak se při posunu přepočítají. Toto se samozřejmě dá vyřešit definicí nové základny a navázání příslušných kót na tuto základnu, ale i přes to celé řadě klientů chyběla možnost tzv. Odpojit výškové kóty a to i z celé řady jiných důvodů. Odpojené výškové kóty se totiž nijak neaktualizují a tudíž po změně jejich pozice nedochází k přepočítání hodnot.

Tuto funkčnost, tedy možnost odpojit výškové kóty jsme pro vás tedy připravily do nedávno vydaného Service Packu 1 pro CADKON+ Architecture. 

Jak výškové kóty odpojit a v případě potřeby opět připojit si můžete prohlédnout v krátkém videu zde:

Uživatelům CADKON+ Architecture doporučujeme, podívat se na záznam z webináře "Kreslení výškových kót rychle, jednoduše a vždy aktuálně" kde se dozví veškeré detaily jak pracovat s výškovími kótami zde: