Vytváranie zlúčených tabuliek (CADKON+ ARCHITECTURE)


Generovanie zlúčených tabuliek v CADKONe+ Architecture je možné takmer pre všetky tabuľky CADKONu+.

Objekty, ktoré chcete vykazovať označujte po jednotlivých podlažiach prostredníctvom funkcií na tvorbu tabuliek. V nastavení tabuľky označte parametre, ktoré majú byť vykázané vrátane parametrov počet kusov – podlaží a počet kusov – celkom a potvrďte OK.

Nastavte názov podlažia a tabuľku vyhodnoťte do zápisu pro zlúčení.

Po potvrdení OK je potrebné uložiť súbor .itab pod vlastným názvom.

Pokiaľ chcete generovať zlúčené tabuľky napríklad z troch podlaží, najskôr je potrebné dve z troch tabuliek vyhodnotiť do zápisu pre zlúčenie. Posledné podlažie po vybratí funkciou pre tvorbu Tabuliek, vyhodnotíte štandardne do súboru excelu, alebo do výkresu, pričom v tomto kroku je potrebné v karte Seznam tabulek pro sloučení načítať už uložené zápisy pre zlúčenie.

Doplňte parametre posledného vybratého podlažia a potvrďte OK.


Vygenerovaná tabuľka obsahuje počty kusov po jednotlivých podlažiach samostatne a celkový počet kusov na všetkých podlažiach.