Vytvorenie vlastnej šablóny


Šablóny v CADKONe+ majú označenie .dwt, úpravou šablóny podľa vlastných štandardov si zjednodušíte každodennú prácu s grafickou úpravou.

Úprava šablóny spočíva v grafickom prednastavení štýlov, ktoré si vopred upravíte a pri každom otvorení CADKONu+ ich budete mať načítané.

Postup na vytvorenie vlastnej šablóny v ktoromkoľvek module CADKONu+ je nasledovný:

1. Otvorte CADKON+ prostredníctvom funkcie Otevřít bez šablóny – Metrické (jedná sa o použitie metrických nie anglických mier), otvorí sa štandardné zobrazenie CADKONu+.


2. Upravte si akékoľvek druhy nastavení. Napríklad cez dizajncenter, ktorý otvoríte príkazom _EXPLORER, alebo skratkou CTRL+2, si upravíte štýly textov, vytvoríte vlastné hladiny s nastavením typov čiar.

Čo sa týka hladín, pridajte si len také, ktoré v CADKONe+ nie sú predpripravené a využívate ich pri svojej práci, zbytočne však nepridávajte veľké množstvo hladín ktoré budú zahlcovať výkresy.


Upravte si kótovacie štýly dĺžkových a výškových kót.


Vytvorte si vlastné formáty výkresov s vloženým vlastným razítkom


Pokiaľ chcete nastavenia prebrať z iných výkresov, prekopírujte si tieto objekty do nastavovanej šablóny, preberie sa tak napríklad štýl kót. Objekty následne nezabudnite z modelovaného priestoru zmazať, spolu s nimi zmažte aj hladiny, ktoré sa prekopírovali.

Pri úprave šablóny nevykresľujte v modelovom a výkresovom priestore žiadne druhy objektov, pokiaľ nechcete aby sa zobrazovali pri každom otvorení nového výkresu s danou šablónou.

3. Vytvorenú šablónu si uložíte pod vlastným názvom.


Cestu kam sa šablóny ukladajú nájdete cez Možnosti, príkaz _CUSTOM, v karte Cesty/soubory.


*Štandardná cesta na ukladanie šablón je C:UserAppDataRoamingGraitecAdvanceCAD2023Templates

4. Takto pripravenú šablónu vyberte pri každom otváraní CADKONu+ a pracujte s vašimi nastaveniami.