Využite funkciu Prochádzaní hladín (LAYWALK) pri svojej práci s hladinami a uľahčite si koordinovanie Vášho projektu


Určite ste sa pri svojej práci stretli s tým že si potrebujete rýchlo skoordinovať hladiny vo výkrese. Aby ste nemuseli pracne hladať a označovať hladiny ktoré chcete vypnúť , tak pre svoju prácu môžete využiť funkciu LAYWALK – Prochádzaní hladín.

Na výber jednotlivých hladín je možné použiť výber kliknutím na danú hladinu.

Pri výbere viacerých hladín naraz je možné použiť :

  • CTRL+ kliknutie na jednotlivú hladinu – vyberie všetky hladiny, ktoré boli vybrané
  • Podržanie SHIFT medzi výberom prvej a poslednej hladiny

  • Vybratím objektov priamo z výkresu