Využívajte rozsiahle knižnice

K produktivite a urýchleniu kreslenia prispieva dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Možnosť ukladania vytvorených konštrukcií pre ďalšie použitie a ich vzájomné zdieľanie.Já jsem popis obrázku

Príklad ponuky pôdorysných blokov kúpeľne.

Knižnica blokov

Súčasťou CADKONu+ je obsiahla knižnica blokov, ktorá obsahuje 2.600 blokov vonkajšieho a vnútorného vybavenia v pôdorysnom a pohľadovom zobrazení. Väčšina blokov je pripravená ako bloky novej generácie, tzv. bloky dynamické, ktoré veľmi uľahčujú prácu. Knižnica je členená podľa jednotlivých skupín zaradenia, ako napr. konštrukčné prvky, bývanie, kúpeľňa, kancelária, kuchyňa, stromy, dopravné prostriedky atd.

VIDEO UKÁZKA

Knižnica výrobcov

Aktuálne 39 výrobcov stavebných prvkov, zariaďovacích predmetov a vybavenia je súčasťou CADKONu+. Výrobcovia stavebných prvkov, ako sú preklady, stropy, strešné okná a ďalšie, sú dostupné priamo pri navrhovaní daných konštrukcií.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Aktuálne zaradení výrobcovia do CADKONu+.

Já jsem popis obrázku

Výber profilu v knižnici a možnosti zadania parametrov pre vloženie do výkresu.

Knižnica oceľových profilov

Knižnica oceľových profilov obsahuje 3.200 profilov v jednotlivých zobrazeniach vrátane normových značiek profilov a zvarov. V ponuke sú všetky bežné profily valcované, tenkostenné, rúrky, tyče.

VIDEO UKÁZKA

Knižnica dopravného značenia

Dopravné značenie je v knižnici zvislých a vodorovných značiek. Možnosť vytvorenia skupiny z niekoľkých dopravných značiek vybraných v knižnici a ich spoločné vloženie do výkresu. Vložené značky do výkresu je možné vykázať do tabuľky s kusovníkom.

V databáze sú CZ dopravné značenie spracované podľa vyhlášky č. 84/2016 Zb. a č. 294/2015 Zz a SK dopravné značenie zpraované podľa podľa vyhlášky 30/2020 Z. z.. 

VIDEO UKÁŽKA: DOOPRAVNÉ ZNAČENIE

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Tvorba skupiny značiek v knižnici a už vykreslená skupina značiek vo výkrese.

Já jsem popis obrázku

Možnosť nastavenia spoločných ciest na zdieľané knižnice.

Zdieľané knižnice

Knižnice jednotlivých stavebných konštrukcií, vzhľad a textové výrazy popisných položiek možno zdieľať s ostatnými kolegami pracovného tímu. Napríklad knižnicu vytvorenej skladby prekladov jedného podlažia možno zdieľať s kolegom, ktorý pracuje na inom podlaží alebo na iné časti objektu.

VIDEO UKÁZKA