Vždy najnovšie aktualizované databázy značiek TZB


Naši zákazníci s platným CADKON Active pre produkt CADKON+ MEP si môžu ZADARMO sťahovať aktuálne databázy značiek a výrobcov pre jednotlivé profesie TZB.

Podrobný návod, ako postupovať, nájdete na www.CADKON.eu.