Využijte půdorysů a vytvořte řezy a pohledy 

Pro kreslení svislých řezů a pohledů CADKON+ nabízí nástroje, pomocí nichž lze efektivněji řezy a pohledy vytvářet a tak využít již zadaných informací z půdorysných výkresů.


Já jsem popis obrázku

Podpora pre vynesenie rezu a pohľadu z pôdorysu.

Zvislý rez, pohľad

Podpora pre vynesenie rezu z vybraných stien, otvorov, prekladov a stropov, vynesenie pohľadových zobrazenia otvorov a výplní vrátane viditeľných hrán stien. Ďalej vytvorenie rezu alebo pohľadu na schodisko, strechy a strešné okná. To sú možnosti využitia pôdorysných výkresov pre rýchle vytvorenie základných rezov a pohľadov.

VIDEO UKÁZKA

Skladby podláh

Pri kreslení skladieb podláh môžete využiť existujúcu knižnicu skladieb a svoju skladbu si dotvoriť na základe skladby iné. Skladby možno vykresľovať do výkresu ako celé súvrstvie alebo ich skladať na seba podľa konštrukcie stropu a podláh. Skladby možno využiť aj pre detaily.

Na základe spolupráce s firmou DEKPROJEKT s.r.o. (DEK a.s.) je vyvinuté prepojenie CADKONu s online katalógom DEKSOFT, ktoré ponúka užívateľom možnosť výberu skladieb z online Stavebnej knižnice DEK a ich okamžité použitie vo výkresoch CADKONu.

Samozrejmosťou je možnosť vykazovania skladieb podláh, ktoré sú nadefinované jedotlivými miestnosťami do tabuliek skladieb. Na výber je niekoľko možností nastavenia vzhľadu tabuľky skladieb a vykazovaniu jednotlivých parametrov skladieb do samostatných stĺpcov.


VIDEO UKÁŽKA: VÝKAZY SKLADIEB PODLÁH

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Definície a uloženie skladieb do knižnice.

Já jsem popis obrázku

Knihovňa dynamických blokov výplní otvorov.

Dynamické bloky

Veľkú ponuku pohľadových schém okien a dverí, odkvapov, opláštenie strechy, vence a ďalšie prvky ponúka obsiahla knižnica blokov, kde dynamickosť a parametrické zadanie vlastností týmto prvkom prináša značnú časovú úsporu

VIDEO UKÁZKA

Výškové kótovanie

Výškové kóty, tzv. "Kačky" majú automatické odčítanie hodnoty výšky vzhľadom k zadanej základni - základnej úrovni. Vo výkrese môže byť viac nezávislých základní a k nim vztiahnutých výškových kót. Pri zmenách konštrukcií a tým aj polohy výškových kót sa kóty automaticky aktualizujú. Kačky môžu mať dve výškové úrovne pre relatívnu a absolútnu výškovú úroveň. Samozrejmosťou sú aj pôdorysné výškové kóty.

VIDEO UKÁŽKA: VÝŠKOVÉ KÓTY

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Nastavenie parametrov výškových kót.