Využite pôdorysy, tvorte rezy a pohľady

Pre kreslenie zvislých rezov a pohľadov ponúka CADKON+ nástroje, pomocou ktorých možno tvoriť rezy a pohľady efektívnejšie a tak využívať už zadané informácie z pôdorysových výkresov.Já jsem popis obrázku

Podpora pro vynesení řezu a pohledu z půdorysu.

Svislý rez, pohľad

Podpora pre vynesenie rezu z vybraných stien, otvorov, prekladov a stropov, vynesenie pohľadových zobrazení otvorov a výplní vrátane viditeľných hrán stien. Ďalej vytvorenie rezu alebo pohľadu na schodisko, strechu a strešné okná. To sú možnosti využitia pôdorysných výkresov pre rýchle vytvorenie základných rezov a pohľadov.

VIDEO UKÁZKA

Skladby podláh

Pri kreslení skladby podlahy môžete využiť existujúce knižnicu skladieb a svoju skladbu si tak dotvoriť podľa preddefinovaných. Skladby možno vykresľovať do výkresu ako celé súvrstvia alebo ich skladať na seba podľa konštrukcií stropu a podláh. Skladby je možné využiť aj pre detaily.

Na základe spolupráce s firmou DEKPROJEKT s.r.o. (DEK a.s.) je vyvinuté prepojenie CADKONu s online katalógom DEKSOFT, ktoré ponúka užívateľom možnosť výberu skladieb z online Stavebnej knižnice DEK a ich okamžité použitie vo výkresoch CADKONu.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Definície a uloženie skladieb do knižnice.

Já jsem popis obrázku

Knižnica dynamických blokov výplní otvorov.

Dynamické bloky

Množstvo prehľadových schém okien a dverí, odkvapy, opláštenia strechy, vence a ďalšie prvky ponúka obsiahla knižnica blokov, kde dynamickosť a parametrické zadanie vlastností týmto prvkom prináša značnú časovú úsporu.

VIDEO UKÁZKA

Výškové kótovanie

Výškové kóty majú automatický odpočet hodnoty výšky vzhľadom k zadanej základnej úrovni. Pri zmenách konštrukcií a tým aj polohy výškových kót sa vykoná hromadná aktualizácia výšok.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Nastavenie parametrov výškových kót.