Životný cyklus dokumentov

Životný cyklus či Workfolow dokumentu sa viaže na jednotlivé dokumentové typy v systéme. Ku každému dokumentovému typu v systéme je možné priradiť workflow.


Životný cyklus či Workfolow dokumentu sa viaže na jednotlivé dokumentové typy v systéme. Ku každému dokumentovému typu v systéme je možné priradiť workflow. Na výber je viacero možností, základný, štandardný prípadne iný, nakonfigurovaný podľa vlastných predstáv a požiadaviek.

Já jsem popis obrázku

Revízia dokumentov s automatickou zálohou pôvodnej verzie

Každá nová zmena obsahu dokumentu po jeho schválení, resp. po začiatku nového životného cyklu, je považovaná za novú revíziu dokumentu. Každé nové rozpracovanie dokumentu, ktorý bol už raz ukončený, workflow spôsobí navýšenie revízií. Možnosti zápisu revízií sú v systéme dve a to možnosť zápisu revízií v číselnej podobe (1,2,3,...) alebo v podobe písmen (A,B,C,...).


Prepisovanie projektových dát do dokumentov

Všetky dáta uložené na záložkách je možno obojstranne synchronizovať s obsahom dokumentov. Môže to byť obsah dokumentu Word, tabuľka Excelu, alebo rohová pečiatka výkresu. V praxi to znamená, že niektoré často používané metadáta (napr. o zákazke, o investorovi...) nemusíte pri vytváraní nových dokumentov opätovne zadávať, pretože sa môžu automaticky načítať zo záložky vytvoreného dokumentu.


Já jsem popis obrázku