Zmena farby kanalizácie (CADKON+ MEP)


Hrdlá kanalizačných tvaroviek sú v CADKONe+ MEP prednastavené tak, že sa vykresľujú vo farbe číslo 255.

Pre zmenu tejto farby pre všetky bloky súčasne je potrebné vojsť do nastavení Knižnice prvkov zdravotechniky a to kliknutím pravého tlačidla myši v okne Knižnica prvkov a vybratím možnosti Správce knihovny prvků.

Pred zmenou si môžete rozložiť skúšobný blok, tak zistíte akú farbu má po rozložení tvarovka hrdla kanalizácie. Túto farbu bude potrebné v Knižnici prvkov nahradiť novou, vami zvolenou farbou, ktorou sa budú bloky vykresľovať.

V databáze označte knižnicu, ktorú chcete meniť a po kliknutí na pravé tlačidlo myši vyberte možnosť Změna entit.

Zvoľte náhradu za pôvodnú farbu a potvrďte OK.

Obdobne je možné nastaviť novú hladinu, nový typ čiary a jej hrúbku.

Zmena farby sa bude týkať objektov vykreslených po prevedení týchto zmien.

Už vykreslené objekty je možné obdobne meniť bez potreby rozkladania blokov príkazom _CHANGECOLOUR.

Pre rýchlejšiu zmenu je možné vybrať všetky rovnaké tvarovky príkazom Vybrat podobné _SELECTSIMILAR, následne použiť príkaz _CHANGECOLOUR a do príkazového riadka napísať písmeno ´p´ ako predchádzajúci výber. Takto sa zmení farba vo všetkých vybratých objektoch naraz.

Odporúčanie:

Pred prevádzaním zmien si zálohujte súbor originálnej databázy. Pre profesiu zdravotechnika je to súbor C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csTzbZ.sqlite.