Zobrazenie skutočnej hrúbky izolácie potrubia


Pre zobrazenia skutočnej hrúbky izolácie potrubia vo výkrese je potrebné v Nastavení CADKONu+ MEP zaškrtnúť pole Vykreslovat skutočnou tloušťku izolace. Po tomto nastavení sa bude každá vykreslená izolácia na potrubí vykresľovať v skutočnom pomere.

Nastavenie CADKONu+ MEP

Zadanie požadovanej hrúbky izolácie potrubia

Vykreslenie izolácie potrubia v skutočnom pomere podľa zadania