Zvyšte efektivitu práce pomocí klávesových zkratek


Efektivita práce je jistě velmi důležité téma, co se týče práce v CADKON+ nehledě na použitý modul. Pokud jste uživatel, který tráví kreslením několik hodin denně, a ještě nepoužíváte klávesové zkratky, tak je tento článek právě pro vás.

Klávesové zkratky jsou totiž cesta zvýšit efektivitu práce. Neustálé přejíždění myší a překlikávání mezi ribbony nebo toolbary je totiž stále pomalejší než použití klávesových zkratek, a to i v případě že tzv. víte kam sáhnout.

V tomto článku si ukážeme, jak klávesové zkratky nastavit, případně upravit stávající tak aby odpovídaly vašim požadavkům. CADKON+ obsahuje již předdefinované klávesové zkratky všech základních příkazů. Předdefinované klávesové zkratky jsou totožné s jinými CAD programy (např. s AutoCADem).


Nejprve bychom si měli vysvětlit rozdíl mezi dvěma typy klávesových zkratek.

1.  Prvním typem jsou tzv Aliasy. Ty se spouští tak, že začnete pomocí zadávání písmen na klávesnici volat příkazy . pomocí definované klávesy (zkratky) s následným potvrzení klávesou Enter . V průběhu zadávání můžete využít tzv. našeptávač příkazů, aby jste se ujistili, že se po potvrzení Enter spustí požadovaný příkaz.


Na obrázku je znázorněn našeptávač po stisknutí klávesy „K“. Vidíte, že pokud bych nyní stisknul klávesu Enter, tak by se spustila funkce „KŘIVKA“. Pokud bych ale napsal „KO“ spustí se příkaz „KOPIE“ atd…..

Pokud si chcete nastavit Aliasy, Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Aliasy. Ta zobrazuje již definované zkratky (sezman Aliasy) a jim přiřazené příkazy (seznam Dostupné příkazy).


  • Pro změnu stávající zkratky ji v seznamu Aliasy vyhledejte, v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný nový příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu se stávající zkratkou.
  • Pro vytvoření nové zkratky klikněte na tlačítko Nový, do pole Alias napište znaky nové zkratky a následně v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu s novou zkratkou.

TIP: Pokud přechází na CADKON+ a dříve jste používali AutoCAD, tak je možné využít stávající PGP soubor zkratek z AutoCADu. Opět v kartě Aliasy v dolní části dialogu zvolte tlačítko Importovat…, v zobrazeném dialogu pro vybrání souborů přepněte v nabídce Soubory typu na Soubory aliasů AutoCAD (pgp), následně vyhledejte příslušný acad.pgp soubor. Například výchozí soubor klávesových zkratek pro AutoCAD 2023 je umístěn v C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2023/UserDataCache/cs-CZ/Support.
Pokud klávesové zkratky chcete upravovat v externím textovém souboru, např. v Notepadu, tak je nutné nejprve opět z karty Aliasy provést export do formátu *.pgp nebo *.ica. Po provedené úpravě takto vzniklého textového souboru je nutné jej opět importovat.


2. Druhou možností pro volání zkratek jsou zkratky volané pomocí spojení kláves CTRL+další znak, ALT+další znak, CTRL+ALT+ další znak, CTRL+SHIFT+další znak nebo ALT+SHIFT+další znak. Toto jsou tzv. Klávesové zkratky v pravém slova smyslu.

Pokud si chcete nastavit klávesové zkratky, Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Klávesnice.Způsob přiřazení zkratek je obdobný jako již výše popsaný způsob u Aliasů. V dostupných příkazech pro připojení klávesové zkratky nejsou však příkazy CADKONu, ale pouze příkazy AdvanceCADu (CAD jádra).

To se může zdát na první pohled limitující, jelikož v seznamu některé příkazy ani nenajdete. Všimněte si ale přítomnosti řádky „Příkaz“ v dolní části dialogu.


Na obrázku vidíte, že příkaz „Otevřít“ neboli „_Open“ není sice v seznamu příkazů, ale přesto je nadefinován pomocí řádky „Příkaz“ kde je nadefinováno: ^C^C^C_OPEN

Tento zápis jinými slovy říká CADKONu+ aby nejprve spustil Escape Escape Escape a následně příkaz „_Open“ neboli „Otevři“

TIP: Použití ^C^C^C čili třikrát stisknout Escape (^C = Escape ) je ochrana proti tomu, aby jste neměli v momentě kdy klávesovou zkratku použijete aktivní nějaký příkaz. Pokud byste například měli spuštěný příkaz křivka a zrovna vás vyzíval aby jste zadali bod křivky, tak by pouhá volba „_Open“ byla vyhodnocena jako neplatné zadání. Pokud ale nadefinujete „^C^C^C_OPEN“ tak CADKON funkci křivka zruší (jelikož vlastně zmáčkne 3x Escape) a následně spustí příkaz „_OPEN“

Klávesové zkratky takto tedy umožňují nastavit libovolný příkaz. Stačí znát jen jeho jméno. To se vám ale při spuštění příkazu přes ikonku vždy vypíše do příkazovéřádky, není tak problém zjistit název libovolného příkazu.


Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.